Black Friday – en nödvändig strategi för julhandeln

Medan inflationstalen når nya höjder, ser svenska konsumenter fram mot shoppingevent som Black Friday och mellandagsrean för att klara av ekonomin inför julen. En ny undersökning från YouGov på uppdrag av Amazon.se avslöjar att en växande andel svenskar använder dessa readagar för att göra sina nödvändiga inköp till lägre priser.

Ökad användning av readagar bland svenskarna

Undersökningen framhäver en tydlig ökning av antalet svenskar som planerar att handla under Black Friday – från 28 procent förra året till 39 procent i år. “Detta kan vara en direkt följd av den ekonomiska situationen där hushåll söker efter vägar att minska sina utgifter,” förklarar Linnéa Forrester, kommunikationsansvarig hos Amazon.se.

Ekonomisk press driver förändrat köpbeteende

“Den höga inflationen pressar hushållen allt mer och har på många håll ökat prismedveten hos svenska konsumenter. Det tvingar hushåll att jämföra priser och planera sina inköp i större utsträckning, vilket kan vara en del av förklaringen till varför fler väljer att använda Black Friday-veckan för att köpa julklappar. Sen kan det vara en tuff balansgång för konsumenter att inte falla dit för de mindre nödvändiga köp man egentligen inte har råd med,” säger Shoka Åhrman, sparekonom och författare.

Genomsnittsutgifter under Black Friday

Enligt undersökningen kommer den genomsnittliga svenska konsumenten att spendera cirka 3 403 kronor under Black Friday. Trots att denna siffra kan verka hög, inkluderar den kostnader för många varor som senare kommer att finnas under julgranen.

Konsumenternas föredragna köp på Black Friday

I år ser trenden ut att skifta från teknikprylar och leksaker till kläder, vilket står högst på inköpslistan. “Förväntningarna är att på Amazon.se kommer vi att se en bred palett av produkter, inte bara från stora varumärken utan också från mindre svenska företag, vilket möjliggör ett varierat och prisvärt utbud för kunderna,” påpekar Linnéa Forrester.

Framtiden för julhandeln i ljuset av ekonomiska utmaningar

Avslutningsvis ser det ut som att svenskarnas julhandel kommer att formas starkt av de ekonomiska förhållandena. Med smarta strategier som att utnyttja Black Friday och mellandagsrean, visar undersökningen att det fortfarande finns en stark vilja och förmåga att upprätthålla jultraditioner även i tuffare tider.

Medan det återstår att se hur dessa intentioner översätts till faktiska köpbeteenden, ger YouGov-undersökningen en inblick i hur svenskar anpassar sig till den nuvarande ekonomin – genom att vara mer planerande och prismedvetna än någonsin.

Undersökningen visar: Det köper svenskarna på Black Friday 2023

Förra årets Black Friday präglades av ett fokus på teknikprylar och leksaker. På Amazon.se hörde exempelvis Lego, Apple AirPods och Playstation 5 till toppsäljarna. I år tycks svenska konsumenter välja en annan väg då kläder toppar listan på vad som främst ska införskaffas. Även skönhet och inredning tar plats högt upp på listan.

  1. Kläder – 48%
  2. Elektronik – 43%
  3. Skönhetsartiklar – 24%
  4. Inredning – 24%
  5. TV-spel och underhållning – 19%
  6. Leksaker – 18%
  7. Sport/fritidsutrustning – 17%
  8. Barnsaker – 15%
  9. Vitvaror – 15% 
  10. Byggmaterial/verktyg – 8%

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 12-14 september 2023 har sammanlagt 1012 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor, 18+ år i Sverige.

Frågor och svar i siffror

Vilka, om några alls, av årets kommande readagar planerar du att handla på?

Black Friday och/eller Cyber Monday 39%
Mellandagsrea 27%
Övriga readagar 20%
Jag handlar inte på readagar 24%
Vet ej 23%

 

I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående?  För mig kommer årets readagar (såsom Black Friday) vara ett sätt att ha råd med planerade inköp.

1. Instämmer inte alls 7%
2. Instämmer inte helt  10%
3. Varken instämmer eller instämmer inte  25%
4. Instämmer delvis  44%
5. Instämmer i hög grad  14%
Vet ej 2%

 

Planerar du att handla mer eller mindre på readagarna jämfört med tidigare år? Med readagar menar vi dagar då varumärken och butiker sänker priset på produkter.

Mer 13%
Mindre 20%
Oförändrat 54%
Jag handlar inte på readagar 2%
Ingen av dessa 2%
Vet ej 9%
Summa 100%

 

Amazons Black Friday Week börjar klockan 00:01 den 17 november och slutar klockan 23:59 den 27 november.