Allt fler svenskar får ränta på sitt sparande. Men inflation och höjda räntekostnader pressar hushållens ekonomi. Nu visar en ny undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av Borgo att var fjärde svensk är stressad över sin privatekonomi – vilket påverkar sömnen och relationen med barnen. Var tionde svensk överväger dessutom att sälja sin bostad på grund av höjda boendekostnader.

Nyckeltal från undersökningen:

  • Var fjärde svensk (26 %) känner sig stressad över sin privatekonomi
  • Höjda livsmedelspriser och boendekostnaderna är de största stressfaktorerna
  • Privatekonomisk stress gör att kvinnor sover sämre i högre utsträckning – medan männen uppger att de får en sämre relation med sina barn och partner.
  • Var fjärde svensk (24 %) överväger att flytta sitt bolån till en annan bank
  • Var tionde svensk (10 %) funderar på att sälja sin bostad på grund av höjda boendekostnader
  • Varannan svensk (49 %) vill veta vad banken finansierar för ens sparpengar
  • 8 av 10 (76 %) svenskar har ett regelbundet sparande
  • Männen kan i snitt spara 4 100 kronor varje månad, kvinnorna kan spara 3 800 kronor.
  • En majoritet av svenskarna (54 %) sparar i fonder
  • Varannan svensk (47 %) får ränta på sitt sparande – en fördubbling i jämförelse med 2022 då endast var fjärde svensk (25%) fick ränta på sitt sparande.

För andra året i rad har Demoskop på uppdrag av Borgo ställt frågor till 2 000 personer i alla åldrar om deras privatekonomi. Resultatet visar att andelen svenskar som får ränta på sitt sparande, rörligt eller med bindningstid, nästintill har fördubblats i jämförelse med 2022. Andelen har ökat från 25 procent till 47 procent.

I fjolårets undersökning var sparande på ett nollräntekonto det näst vanligaste sparalternativet – men där har andelen sjunkit med 13 procentenheter.

”Vi tycker att det är glädjande att fler svenskar får ta del av ränteeffekten. Det här visar att det ekonomiska läget tvingar fler att vara aktiva och pressar storbankerna till att höja sin sparränta, vilket de gjort om än från låga nivåer. På Borgo vill vi att fler sparare ska kunna kräva konkurrenskraftig ränta på varje sparad krona”, säger Åsa Fagerlund, sparansvarig hos Borgo.

Ett tufft ekonomiskt år med hög inflation, höjda boende- och elkostnader syns också i undersökningen. Var fjärde svensk (26%) uppger att de är privatekonomiskt stressade, där det är fler kvinnor än män som är stressade.

De största stressfaktorerna är livsmedelspriserna, boendekostnaderna, energikostnaderna och drivmedelspriserna. Det här får konsekvenser för svenskarnas mående.

Medan kvinnorna i högre utsträckning får problem med den psykiska hälsan och sömnen vittnar fler män om att relationen med sin partner och sina barn påverkas negativt.

”Vi ser i våra siffror att en stor andel av svenskarna upplever stress kopplat till sin privatekonomi. Det är en allvarlig utveckling som vi följer noga, inte minst med tanke på att det påverkar allt från sömnen till relationen med barnen. Genom att dela med oss av dessa insikter hoppas vi kunna synliggöra frågan och ge fler tillgång till verktygen de behöver för att skapa större privatekonomisk trygghet på sikt”, säger Åsa Fagerlund, sparansvarig på Borgo.