I en rapport från Fryshuset och Samsung Electronics Nordic presenteras resultatet av undersökningen Solve For Tomorrow Report 2023, där över 4 000 unga i Norden, inklusive över 1 000 i Sverige, har fått uttrycka sina åsikter om AI och Metaverse. Undersökningen visar att nästan hälften av de tillfrågade unga i åldrarna 16–25 år (43 %) tror att AI och Metaverse kommer att ha en positiv inverkan på samhället. En betydande andel av unga män (35 %) visade sig ha kunskap om och använda AI och Metaverse i högre utsträckning än unga kvinnor (24%).

Undersökningen visar exempelvis att nästan hälften tror att AI kommer förbättra arbetsmarknaden och att skolundervisning i Metaverse skulle göra att man lär sig mer. Men den visar också att tjejer använder den nya tekniken i mindre utsträckning än killar.

– Sveriges unga är positiva till AI men det är betydligt fler unga män än kvinnor som använder tekniken. För att AI ska bli jämställt och till nytta för alla behöver vi bredda kunskapen och se till att fler rustas för när och hur det kan användas. Alla kommer att behöva lära sig AI och olika perspektiv måste mötas för vi ska säkra att AI ska bidra till en positiv samhällsutveckling, säger Elin Wallberg Waldenström, Director CSR and Corporate Marketing på Samsung Electronics i Norden.

Rapporten framhäver också att unga efterfrågar mer kunskap om digitala verktyg i skolan, medan de samtidigt uttrycker en önskan om att AI och Metaverse ska användas för att anpassa undervisningen efter individuella behov.

– Att unga vill ha mer avancerad teknik i sina liv och samtidigt kräver att politiker och företag tar ansvar för utvecklingen behöver inte gå stick i stäv, det tyder snarare på en mognad hos gruppen. Öppenheten för teknik i skolan tycker vi på Fryshuset också är särskilt intressant i tider av ett ökande hemmasittande. AI och Metaverse skulle kunna hjälpa att individanpassa skolan så att fler klarar den, säger Johan Oljeqvist, vd på Fryshuset.