En färsk Sifo-undersökning genomförd av Fastighetsbyrån avslöjar intressanta insikter om svenskarnas preferenser när det kommer till val av semesterboende. Medan flest svenskar fortfarande föredrar att ha sitt fritidshus i Sverige, har Spanien cementerat sin position som en stark utmanare och befäster sin andraplats. I norra Sverige väljer till och med fler sol och värme framför traditionella svenska sommarnöjen som köttbullar och mygg.

Att bo i Spanien har blivit alltmer populärt för svenskar, och detta avspeglas i Fastighetsbyråns senaste Sifo-undersökning. Fastighetsbyrån är Sveriges största mäklarföretag som verkar både i Sverige, Spanien och Portugal. Undersökningen ställde frågan till svenska respondenterna om vilket land de helst skulle vilja ha ett semesterboende i. Resultatet visar att 26 % föredrar Sverige, medan Spanien klart intar andraplatsen med 17 %. Italien hamnar på tredje plats med 9 %, medan Frankrike tar fjärde plats med 5 %.

Sverige är fantastiskt och närheten till hemlandet är naturligtvis en viktig faktor när man väljer semesterboende. Men för många svenskar är Spanien lika lättillgängligt som Gotland och kan erbjuda mycket som kompletterar det som finns i Sverige. Det har även blivit allt vanligare med distansarbete, vilket möjliggör längre vistelser i Spanien och färre resor fram och tillbaka. Detta bidrar till att Spanien utmanar Sverige som fritidshusland mer än någonsin tidigare, säger Martin Posch, affärsområdeschef för Fastighetsbyrån i Spanien och Portugal.

Intressant nog är Spanien förstahandsvalet i norra Sverige, där fler (26 %) vill ha ett semesterboende i Spanien än i Sverige (18 %). Sol, bad och värme är de främsta lockelserna med Spanien, och det är inte så konstigt att behovet av dessa är störst i norra delarna av Sverige. Dessutom kan vi tydligt se en trend där personer i medelåldern, familjer med lite äldre barn, har blivit en växande köpargrupp av fritidshus i Spanien och även i Portugal. Detta hänger starkt samman med de ökade möjligheterna till distansarbete, fortsätter Martin Posch.

Undersökningen avslöjar följande resultat när deltagarna tillfrågades om vilket land som skulle vara deras förstahandsval vid köp av ett semesterboende:

  1. Sverige: 26 %
  2. Spanien: 17 %
  3. Italien: 9 %
  4. Frankrike: 5 %
  5. Grekland: 4 %
  6. Portugal: 3 %
  7. Kroatien: 3 %
  8. Thailand: 2 %
  9. Norge: 1 %
  10. USA: 1 %

Det finns även 16 % som inte är intresserade av att köpa ett semesterboende och 4 % som är osäkra eller inte vet.

Svenskarnas preferenser för semesterboende förändras och det är tydligt att Spanien har blivit en allt mer populär destination för fritidshus. Med soliga stränder, behagligt klimat och en livsstil som lockar är det inte svårt att förstå varför fler och fler svenskar ser Spanien som ett attraktivt alternativ för sitt drömboende.