En undersökning som genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av JM visar att nästan hälften av befolkningen i Sverige (47 procent) anser att bostadsmarknaden inte fungerar bra. Det är en ökning med 8 procentenheter jämfört med föregående år. Vid en jämförelse mot bostadsmarknaden i Norge och Finland framgår det tydligt att Sverige har en bostadsmarknad som uppfattas vara ur balans enligt svenska folket.

Diagram från rapporten
Diagram från rapporten ”Nordisk Boendebarometern”

En betydligt större andel människor anser också att det är svårt att komma in på bostadsmarknaden: 61 procent jämfört med 44 procent för ett år sedan. Detta påverkar särskilt unga, där drygt två tredjedelar av de tillfrågade (68 procent) anser att det är svårt för unga att få tillgång till bostadsmarknaden utan ekonomiskt stöd från föräldrar eller annan familj. Ännu fler instämmer i detta än tidigare. Trots detta föredrar majoriteten av unga människor (18-29 år) att äga sin bostad istället för att hyra.

Var åttonde svensk uppger också att de under det senaste året har velat flytta, men inte haft möjlighet till det. För hälften av de berörda personerna beror det på att de inte har råd att öka sina hushållsutgifter, medan var tredje person upplever brist på tillgängliga bostäder i de områden där de vill bo.

– Det är tydligt att missnöjet växer när det gäller hur bostadsmarknaden fungerar i Sverige. Det finns många orsaker till detta och den nuvarande ekonomiska situationen bidrar säkerligen, men nu behövs det en samlad insats i form av politiska reformer och initiativ från branschen för att få en väl fungerande bostadsmarknad i Sverige, säger Johan Skoglund, VD och koncernchef på JM.

I rapporten ”Nordisk Boendebarometern”, där insikterna från undersökningen presenteras, föreslår JM önskvärda politiska reformer. Dessa förslag kommer JM att ta med sig till det rundabordssamtal som bostadsministern har kallat till idag.