En nyligen genomförd undersökning av SD Worx, en ledande HR-tjänsteleverantör i Europa, har involverat 300 svenska företag i frågor om lönehantering. Undersökningen, som heter Payroll Proficiency Index, har inkluderat totalt 4 503 respondenter från 16 europeiska länder med olika ledande befattningar, såsom VD, ekonomichef, HR-chef och löneansvarig.

Enbart en fjärdedel av HR-cheferna i Sverige anser enligt resultaten att deras företags lönehantering är hög- eller mycket högeffektiv. Det innebär att tre av fyra HR-chefer är missnöjda med hur lönehanteringen sker inom företagen.

Undersökningen pekar ut hantering av kollektivavtal och flexibla arbetsvillkor som en av orsakerna till lägre effektivitet. Bland löneansvariga anser tre av fem att hantering av flexibla arbetsvillkor är det största hindret, medan respondenter på ledande nivå (C-level) anser att skattesystemet är det största hindret. Bland finanscheferna anser 61,3 procent att skattesystemet är det största hindret.

För att öka effektiviteten föreslår 80 procent av de löneansvariga outsourcing av avtalsadministration samt on- och offboarding till externa partners. Samma andel ekonomichefer anser också att outsourcing gör insamling och tillgång till data enklare, samt integrerar datakällor. En lika stor andel ekonomichefer anser att digitala lösningar kan leda till en mer kostnadseffektiv lönehantering. Dessutom anser 63,1 procent av ekonomicheferna att det är enkelt att outsourca hela hanteringen av lönehanteringen till en extern partner.

– Även om det finns tro på digitala lösningar och outsourcing av lönehantering är det bara 33 procent av de svenska företagen i undersökningen som helt förlitar sig på molnlösningar. Detta pekar på en stor potential för effektivisering av lönehantering, säger Per Johansson, utvecklingschef på SD Worx.