Varannan småföretagare använder digitala arbetsverktyg mer nu jämfört med hur de arbetade före coronakrisen, visar en undersökning bland nära 1 500 småföretag som Visma Spcs gjort. Var femte uppger också att de använder molntjänster i större utsträckning nu än för ett år sedan.– Ju fler småföretag som drar nytta av digitaliseringens möjligheter, desto bättre. Eftersom fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag är utvecklingen glädjande för hela Sverige, säger Helene Struthers, digitaliseringsexpert på Visma Spcs.

Under pandemin har vikten av digitaliseringen blivit extra tydlig. Vissa näringar har drabbats hårt av coronakrisen, men många småföretagare med digitala arbetssätt har kunnat verka nästan som vanligt eller snabbt ställa om verksamheten.

Hälften av småföretagen, 49 procent, använder digitala arbetsverktyg mer i sitt företagande nu jämfört med hur de arbetade före coronakrisen. Dessutom har två av tio, 21 procent, fler av sina system i molnet nu än för ett år sedan, enligt Visma Spcs undersökning bland nära 1 500 svenska småföretag. Med molntjänster avses alla former av system som tillhandahålls över internet i stället för att finnas lokalt i en dator.

– Det har aldrig varit enklare att starta och driva företag, tack vare de digitala arbetsverktyg som finns i dag. Företag som digitaliserar sina processer kan fokusera på sin egentliga verksamhet och blir samtidigt mer motståndskraftiga mot kriser i samhället, säger Helene Struthers.

Verksamheter med en hög digitaliseringsgrad har högre lönsamhet per anställd jämfört med företag som är mindre digitaliserade. Det visar Vismas Digitaliseringsindex som sedan 2016 mäter hur långt svenska företag kommit i sin digitalisering av de vanligaste ekonomiska processerna.

Trots pandemin blev 2020 ett rekordår sett till antal nystartade företag. Under året registrerades 73 500 företag i Sverige, en ökning med 14 procent jämfört med 2019. Så många nyregistreringar har aldrig skett under ett enskilt år enligt Bolagsverkets statistik, som sträcker sig till 1984. I Sverige finns i dag omkring en miljon företag, varav merparten är små bolag med upp till nio anställda.