Kluero för samman den senaste forskningen inom matematik och psykologi med datavetenskap. Resultatet är en algoritm som analyserar team.

– Tänk om vi kunde få team att prestera bättre, säger Michail Verskajn, Managing Director, på Kluero, ett nytt bolag I Chalmers Ventures portfölj.

Företaget har sin grund i forskning från Chalmers Tekniska Högskola och Leibniz University Hannover. Verktyget, TeamApp, kan användas på vilket typ av team som helst, så länge som det är ett team som strävar mot samma mål.

– Man kan säga att vi är ett vaccin mot team-relaterade misslyckanden, säger Michail Verskajn.

Och just teamets sammansättning lyfts ofta fram som anledning till att en idé inte lyckas eller ett mål inte nås. Ta bara inom start up-världen, som Kluero själva är en del av. Enligt forskning från Harvard misslyckas 65 procent av alla start ups på grund av teamets sammansättning eller dynamik.

Det är här kombinationen matematik och psykologi kommer in.

– Det är ett holistiskt verktyg som bygger på att hitta rätt sammansättning, inte vad som är fel. Ofta är det mjuka aspekter som gör att vissa lyckas och andra inte. Team som har en bra kommunikation, innoverar tillsammans och skruvar på idéerna kommer oftare i mål, kontra de team som inte fungerar, säger Michail Verskajn.

– Vi analyserar, optimerar och gör dem bättre. Vi kan se kompetenser som saknas.

Just nu arbetar Michail Verskajn och resten av teamet i Kluero med ett pilotprojekt i USA. Sedan tidigare har de genomfört lyckade pilotprojekt både i Sverige och i Tyskland.

Inom ett år räknar bolaget med att lansera tjänsten på marknaden. Initialt riktar sig bolaget mot start up och små och medelstora bolag. Bara där ser man en möjlig marknad i Sverige, Tyskland och USA på nära tio miljarder svenska kronor.

Kluero är ett resultat av Chalmers Ventures Startup Camp hösten 2021. Från Chalmers Ventures ser man en stor potenital.

– Det är ett internationellt team. Kluero är sprunget ur svensk forskning som på det här sättet når ut och gör nytta i världen, säger Sofia Kocher, business coach på Chalmers Ventures.