Hager har utvecklat en ny energiövervakningsprogramvara som möjliggör enklare optimering av energiförbrukningen. Lösningen riktar sig särskilt till fastighetsägare som nu kan effektivisera och visualisera sin energiförbrukning på ett mer lättillgängligt sätt.

Stream är Hagers svar på kundernas ökade efterfrågan på energibesparing och minskade energikostnader, särskilt i denna tid med höjda energipriser.

– Programvaran är intuitiv och ett komplement till agardio.manager-systemet. Tillsammans ger de kunderna bättre kontroll över fastighetens energiflöde som kan visualiseras och analyseras via ett enda programvarupaket, säger Göran Petrusson, produktchef på Hager.

Stream möjliggör övervakning av kostnader och förbrukning av vatten, värme, kyla, gas och el, vilket ger operatörerna en överblick över energiflödena. Genom instrumentpaneler kan data visualiseras på ett sätt som passar användarnas behov. Detta gör det möjligt att snabbt identifiera potentiella besparingar och dra korrekta slutsatser. Stream är inte bara användbart för medelstora kommersiella fastigheter, utan hela fastighetsbestånd kan dra nytta av den här lösningen.

– Programvaran är också kompatibel med alla vedertagna standarder såsom
IEC 60364-8-1 – andra utgåvan. Den hjälper konsumenterna att förbättra sina företags koldioxidavtryck, säger Göran.

Programvaran är en engångslicens och priset beräknas på antalet mätpunkter. För att räkna ut priset för ett fastighetsbestånd kontaktar du Hagers supportavdelning.