Miljöteknikföretaget Chromaforas teknik renar gruvvatten från metaller vid LKAB:s gruva i Malmberget. En ny utvärdering visar att mer än 99 procent av metallerna fångas upp.

– Vår metod både renar vattnet och gör att värdefulla ämnen kan tas tillvara och användas som nya råvaror, säger Johan Seijmer, vd för Chromafora.

Det svenska miljöteknikföretaget Chromaforas reningsteknik Selmext separerar lösta metaller från vätskor genom att selektivt fånga specifika ämnen. Den pilotanläggning som utvärderats tillsammans med LKAB i gruvan i Malmberget har nu visat sig fånga mer än 99 procent av metallerna i gruvvattnet. Resultatet, från verklig drift i pilotskala, är lika bra eller i flera fall bättre än de som tidigare uppmätts i laboratoriemiljö.

Digitalisering kräver mängder av metaller
– Världen skriker efter stora mängder metaller bland annat för att klara digitaliseringen och omställningen till grön teknik. Utan innovativa, cirkulära lösningar är det omöjligt att möta den efterfrågan på ett hållbart sätt. Vi har en unik lösning på detta och bidrar nu med vår teknik för att kunna ta till vara värdefulla resurser ur avfallsströmmar, säger Johan Seijmer, vd för Chromafora.

Den selektiva metoden, som med hög precision väljer vilka ämnen som ska fångas, gör det möjligt att sedan utvinna metallerna ur det koncentrat som bildas. Därmed kan de omsättas på samma sätt som metaller från traditionell gruvdrift. Tekniken ger alltså gruvnäringen möjligheten att utvinna råvaror ur avfallet från sin befintliga gruvverksamhet, samtidigt som ämnena inte läcker ut i närmiljön.

– Vi är glada att Chromaforas teknik renar vårt gruvvatten effektivt och samtidigt utvinner andra ämnen som en bonus från järnmalmsbrytningen, säger Mattias Ylipää, forskningsingenjör inom processvattenrening på LKAB.

Renar vatten och ger nya intäkter
Selmext-tekniken kombinerar konventionell filterteknik med selektiv kemi för att fånga de ämnen anläggningen anpassas för. Med traditionella metoder som tidigare använts för rening av gruvvattnet, blandas alla ämnen i ett slam som till slut läggs på deponi.

– Styrkan i vår teknik är att den kan fånga precis de ämnen vi siktar på. Vi hjälper gruvor att ta sitt ansvar för att rena vattnet som frigörs, samtidigt som vi ger användarna möjlighet till nya intäkter och hjälper dem att ställa om till en mer cirkulär verksamhet, säger Johan Seijmer.

Systemet kan enkelt kopplas in på befintliga anläggningar med olika kapacitetsbehov.