Isotop och Another State slår samman sina verksamheter och bildar Alster – ett mjukvaruutvecklingsbolag med fokus på digital produktutveckling. Isotop med bakgrund som specialister inom internetteknologi samt leverantör till flera välkända svenska bolag och Another State, experter på användarcentrerad tjänsteutveckling och internationellt prisbelönta för innovativa digitala projekt. Den nya konstellationen ger Alster en sammanlagd omsättning för 2021 på ca 55 msek och ambitionen är nu att växa lokalt och internationellt.

Alster fokuserar på det centrala inom användarcentrerad produktutveckling: ett digitalt designerbjudande och en agnostisk syn på internetteknik – med tillhörande djupa kunskaper om utveckling, infrastruktur, integration och säkerhet.

När stora delar av branschen bygger på resurser och bemanningsuppdrag eller breda end-to-end erbjudanden, tror Alster på en specialiserad hybridmodell där Alsters engagemang utgår ifrån att uppdragsgivare över tid ska kunna bli självförsörjande avseende digital expertis. Genom att erbjuda erfarna specialist-team förstärker Alster uppdragsgivarens egna genomförandeförmåga samtidigt som man bidrar till att reducera riskerna för felrekryteringar, kompetensbrist och skalbarhetsproblem.

Vi har stor respekt för affärsstrategi och teorier kring digitalisering men vet också att stor del av framgång ligger i hantverksskicklighet, erfarenhet och kunskap inom genomförandet. Det är där Alster ska göra sitt avtryck. – Stefan Jansson, VD

Alster kan med över 20 års erfarenhet från arbete i tekniksektorn i Sverige – som fostrat flertalet digitala framgångssagor – säkerställa lyckade projekt baserade på modern internetteknologi. Enligt branschorganisationen Techsverige saknas 70 000 personer inom sektorn fram till 2024. Samtidigt har branschens bidrag till svensk export ökat med närmare 1 200 procent sedan 1998. 2020 var det sammanlagda värdet 140 miljarder kronor.

Parallellt med en mer traditionell konsultmodell fungerar Alster också som venture studio, där startups och scaleups erbjuds alternativa samarbetsmodeller. Ett antal projekt inom bl.a. hållbarhet/e-handel, resor och legal tech är redan igång.