En ny studie från Göteborgs universitet har visat att även personer med ett särskilt sårbara immunförsvar, såsom de med leversjukdom eller genomgången benmärgstransplantation, fick ett starkt skydd mot covid-19 efter att ha fått tre doser av covidvaccin. Resultaten, publicerade i tidskriften Infectious Diseases, belyser effekterna av upprepade vaccinationer och hybridimmunitet hos dessa specifika riskgrupper.

Hybridimmunitet avser kombinationen av skydd som uppstår efter både vaccination och genomgången infektion. Studien syftade till att undersöka hur dessa två faktorer samverkade för att bygga upp nivåerna av antikroppar mot covid-19 hos personer med grundläggande immunförsvarssvårigheter, ett område där tidigare kunskap varit begränsad.

Studien inkluderade 38 patienter med skrumplever, 36 benmärgstransplanterade, 14 patienter med autoimmun leversjukdom och 20 friska kontrollpersoner i studien. Samtliga patienter vårdades på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och följdes noggrant för antikroppsnivåer efter sina första, andra och tredje vaccindoser.

Innan den andra vaccindosen hade ingen av deltagarna haft covid-19, men mellan den andra och tredje dosen drabbades 31 av dem av en mild infektion med omikronvarianten av viruset.

Resultaten visade att personer med immunförsvarssvårigheter på grund av leversjukdom eller genomgången benmärgstransplantation initialt hade sämre skydd än kontrollpersonerna efter den andra dosen av covidvaccin. Men efter att ha fått den tredje dosen nådde dessa grupper liknande nivåer av antikroppar som de friska kontrollpersonerna.

Intressant nog uppmättes också betydligt högre antikroppsnivåer hos alla grupper i studien efter att ha genomgått en covid-infektion, jämfört med de personer som hade fått sin immunitet enbart genom vaccination.

Förvånansvärt gott skydd för de sårbara individerna har nu visats genom tre doser av mRNA-vaccin mot covid-19, och hybridimmunitet ledde till ytterligare förhöjda nivåer av skydd.

Läs hela studien här

Martin Lagging, professor i klinisk virologi vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, var den sista författaren till studien. Han uttrycker sin glädje över de positiva resultaten och betonar vikten av att fortsätta vaccinera även de mer sårbara individerna, även om deras initiala immunrespons kanske var bristfällig.

– Det var oväntat, men mycket glädjande, att de mer sårbara personerna skulle få antikroppsnivåer i paritet med de friska efter tre doser vaccin. Det betonar vikten av att det ofta lönar sig att fortsätta vaccinera även om immunsvaret efter de första doserna varit bristfälligt, säger han.