Villaägarnas årliga driftsrapport indikerar att utgifterna för svenska hushåll ökar. Den mest påtagliga faktorn är elpriserna som har stabiliserat sig på en hög nivå. Effekterna av dessa ökande kostnader är mest påtagliga i den sydsvenska landsbygden, medan kommunerna i norr har påverkats minst av kostnadsökningarna.

Villaägarna har sammanställt de främsta driftskostnaderna för villahushåll genom att använda fyra variabler: kostnader för vatten och avlopp, avfallshantering, elhandel och elnät. Precis som föregående år står elhandelskostnaderna för ungefär hälften av kostnaderna i elområde 3 och 4. För elområde 1 och 2 utgör de cirka 40 procent av kostnaderna.

– Dyrast i Sverige är det för invånarna i Högsby kommun vilket är representativt för de små kommuner på den sydsvenska landsbygden som drabbas hårdast, säger Jonathan Lindgren expert på kommunala tjänster hos Villaägarna.

Boende i Lycksele har de lägsta kostnaderna i hela landet, och detta mönster gäller för flera kommuner i norra Sverige. En gemensam nämnare för kommuner med låga kostnader är deras placering i elområde 1 och 2.

– Utöver elområdesfaktorn visar också undersökningen de goda förutsättningarna för större städer att trycka ner kostnaderna gentemot sina medborgare, fortsätter Jonathan Lindgren.

Medan betydelsen av elområdeskostnaderna har minskat något, blir de ökande kostnaderna för avfall och vatten och avlopp tydligare. Enligt undersökningen ökar båda dessa faktorer i genomsnitt med cirka 7 procent jämfört med föregående år.

– De kraftiga regnen under sommaren bidrog till att illustrera svagheterna och investeringsbehoven i våra allmänna VA-anläggningar. Även avfallshanteringen har kraftiga investeringsbehov som är betungande, särskilt i norra Sverige, avslutar Jonathan Lindgren.