Unit4, ett ledande företag inom affärssystem i molnet, presenterar sina resultat för första kvartalet 2021. Resultaten visar bland annat att intäkterna från molnabonnemang ökade med 28 procent (YoY) och att antalet molnbokningar ökade med 9 procent (YoY), med en total bokningstillväxt på 18 procent (YoY). EBITDAC-tillväxten låg på 34 procent (YoY). Samtidigt fick man in 18 nya kunder, bland andra Ale kommun. 
Under första kvartalet tillkännagav Unit4 att de ingått ett slutgiltigt avtal med TA Associates, ett ledande globalt investeringsbolag, som tillsammans med Partners Group investerar mer än två miljarder dollar i Unit4. Det nya partnerskapet ger Unit4 nytt kapital som ska snabba på företagets ambitiösa tillväxtplaner.
Lansering av ERPx
Unit4 har även sett snabb kommersiell framgång med ERPx, företagets nya affärssystemlösning som beskrivits som den mest avancerade ERP-plattformen på marknaden. Genom att kombinera sina branscherfarenheter med ett starkt fokus på människor och en branschledande molnplattform levererar den enhetliga ERP-, finans- och HR-lösningar som är ‘Right for Your Business’ från dag ett.
– När företag fortsätter att verka i osäkra tider ser vi efterfrågan på teknik som kan hjälpa till att stödja deras önskan om tillväxt och hjälpa dem att växa när marknaden börjar återfå sin kraft. Det är ytterst viktigt att våra kunder hittar den bästa vägen tillbaka. Med nya investeringar och en branschledande molnplattform kan Unit4 stödja dem på den resan, säger Gordon Stuart, CFO på Unit4.