I Norden, med Sverige i täten, leder man i Europa när det kommer till att investera i nya företag. En affärskultur som präglas av nyskapande, tillgång till både offentliga medel och privat kapital, samt specialiserade hubbar för nystartade företag är några av faktorerna bakom detta. Det framgår i en nyligen publicerad rapport från Boston Consulting Group (BCG) och Nordic Angels.

Hälften av alla nya jobb inom OECD-länder skapas av företag som funnits i fem år eller mindre. Antalet nystartade företag på en marknad ger en indikation på hur välmående landets ekonomi är. I starka och stabila ekonomier är folk benägna att satsa kapital och starta nya företag.

Europas ekosystem för nystartade företag visar på kraftig tillväxt, och den globala kapitalandelen som investeras i europeiska företag i tidigt skede är nu jämförbar med den i USA, vilket är en betydande ökning jämfört med de senaste åren.

– Hängivna ängelinvesterare som hjälper nystartade företag med kapital, strategisk hjälp och ingångar i rätt nätverk spelar en stor roll för den europeiska tillväxten av nya företag, där har vi nu hunnit ifatt USA, säger Johan Öberg, Managing Director och Senior Partner på BCG i Stockholm och ledare för det globala Tech & Growth-segmentet på BCG.

Den nordiska samhällsmodellen är en viktig grund för tillväxten inom Norden. En kultur som främjar innovation, tillgång till offentliga medel genom stipendier, tillgång till riskkapital och en mängd specialiserade hubbar inom olika affärsområden påverkar den ökande trenden av nystartade företag i Norden.

– För att människor ska våga satsa på den relativa osäkerhet som det innebär att starta ett nytt företag, krävs det en grundläggande trygghet till samhällssystemet. Att det finns en stor drivkraft att skapa nya företag i Norden tycker jag är ett bevis på att det finns både förutsättningar och möjligheter för många att förverkliga sina affärsidéer, säger Andreas Grape, VD och medgrundare av Nordic Angels.

Framgångarna för flera europeiska “unicorns” mellan 2010 och 2020 har skapat en kedjereaktion där grundare av framgångsrika företag har blivit ängelinvesterare för att vara med och skapa morgondagens företag.

Rapporten visar att ekosystemet för nystartade företag i Europa har potential att fortsätta växa genom att stärka regionala kapitalmarknader, stödja innovationsvänliga policys, uppmuntra samarbeten mellan innovationshubbar och attrahera och utveckla både utländsk och inhemsk talang.

– Det blir allt viktigare att belysa affärsänglarnas roll i det som skapar ett starkt ekosystem, det är trots allt personerna bakom firmor och banker och de som rör sig med eget kapital som tar de riskfyllda besluten att stötta entreprenörer och privatmarknaden när det inte känns tryggt nog för institutionellt kapital att sättas i spel. Med denna rapport har vi både kunnat mäta och kartlägga vilka de är samt åskådliggöra deras avgörande bidrag till framgången över hela Europa, säger Ash Pournouri, ordförande och medgrundare av Nordic Angels.