Löneväxling är en förmån som fler än 800 000 svenska arbetstagare hade möjlighet att nyttja under förra året. Nivån för när man kan löneväxla baseras på inkomstbasbeloppet som höjts i takt med inflationen, vilket innebär att det under nästa år inte längre kommer att löna sig att löneväxla för cirka 51 000 svenskar – då lönen nu måste ligga på över 50 000 kronor. Det visar nya beräkningar från pensionsbolaget Skandia.

Under de senaste åren har det blivit alltmer otillgängligt att löneväxla för svenska arbetstagare, till följd av att inkomstbasbeloppet ökat. För två år sedan räckte det med en lön på cirka 45 000 kronor per månad för att ha möjlighet att löneväxla, jämfört med cirka 48 000 år 2022. Nästa år ökar prisbasbeloppet ytterligare.

­­– Våra beräkningar visar att man behöver tjäna minst 50 000 kronor för att det ska löna sig att löneväxla under nästa år. Löneväxling har under de senaste åren blivit alltmer av en subventionerad höginkomsttagarsparform, vilket är synd då det är en fantastiskt fin förmån som verkligen kan bygga pensionskapital, säger Michael Enberg, affärsspecialist på Skandia.

Så många gynnas av att löneväxla, år till år Antal personer Andel av den arbetande befolkningen (%)
2023 812 496 14,0 %
2022 863 672 14,9 %
2021 902 220 15,6 %
2020 878 958 15,2 %

 

Läkare och IT-specialister bör vara extra uppmärksamma
Det är cirka 20 000 kvinnor och 31 400 män som direkt påverkas av det ökade inkomstbasbeloppets effekt på löneväxlingen. Två exempel på yrken där många ligger nära brytpunkten är läkare och IT-ingenjörer. Medellönen för läkare ligger på 49 800 kronor för kvinnor och 52 700 kronor för män. Bland IT-specialister ligger medellönen på 48 200 kronor för kvinnor och 47 500 kronor för män.

En ny sparform skräddarsydd för pensionssparande behövs
Löneväxling är i dagsläget bara tillgängligt för cirka 14 procent av den svenska befolkningen. En subventionerad sparform till pensionssparande för den stora massan behövs. Skandia har tagit fram ett eget förslag, Allemanspension, med lägre skatt för ett långsiktigt sparande.

– Vi på Skandia tycker att det behövs ett komplement till löneväxling som möjliggör bättre pensioner för fler, vårt förslag Allemanspension är ett sådant. Det är hög tid att den nya regeringen nu fattar ett beslut om att göra det enklare för alla svenskar att spara till sin pension, säger Michael Enberg, affärsspecialist på Skandia.