Dynatrace, en ledande leverantör av molntjänster, har nyligen lanserat appen ”Carbon Impact” som ger kunder möjligheten att få detaljerad information om koldioxidavtrycket från deras hybrid- och multimolnmiljöer samt hur det kan minskas. Denna innovativa app ger användarna insikt i deras koldioxidavtryck genom ett enda gränssnitt som täcker alla hybrid- och multimolnmiljöer som övervakas av Dynatrace. Det framgår av ett pressmeddelande.

Carbon Impact konverterar användningsdata såsom energiförbrukning till CO2-ekvivalenter (CO2e). Appen har utvecklats i samarbete med Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA) och använder formler från Cloud Carbon Footprint för att beräkna koldioxidavtrycket.

Genom appen kan användare automatiskt identifiera möjligheter att minska koldioxidutsläppen och erhålla den analysinformation som behövs för att kunna fatta välgrundade beslut. Carbon Impact-appen har utvecklats med hjälp av Dynatrace AppEngine, en ny plattformsteknik som möjliggör enkel och flexibel utveckling av anpassade och intelligenta datadrivna appar.

Bernd Greifeneder, grundare och CTO på Dynatrace, betonar vikten av att förstå och minimera miljöpåverkan för att företag ska kunna möta kundernas, anställdas, investerarnas och samhällenas förväntningar. Med Dynatrace Carbon Impact får kunderna en användarvänlig lösning för att förstå och minska koldioxidavtrycket i sina molnbaserade ekosystem. Genom att erbjuda appen till alla Dynatrace SaaS-kunder hoppas företaget kunna förbättra den samlade miljöpåverkan.

En viktig aspekt är att appen inte bara täcker enskilda tjänster utan hela hybrid- och multimolnmiljön. Även om flera molnleverantörer för närvarande delar data om koldioxidavtryck, begränsar de sig oftast till att rapportera för enskilda SaaS-tjänster istället för att omfatta hela ekosystemet. Dessutom saknas ofta den tjänstespecifika informationen som arbetsgrupper behöver för att vidta åtgärder, såsom identifiering av grupperingar, processer eller applikationer som driver energiförbrukningen. Denna brist på detaljer försvårar rapportering och efterlevnad samt begränsar företagens förmåga att optimera sin miljöpåverkan. Carbon Impact-appen hanterar dessa utmaningar genom att beräkna, övervaka och rapportera koldioxidavtrycket för de hybrid- och multimolnmiljöer som Dynatrace övervakar.

Dynatrace tar med denna nya app ett viktigt steg mot att hjälpa företag att bli mer medvetna om sin miljöpåverkan och att minska sitt koldioxidavtryck. Genom att erbjuda en realtidsöversikt över koldioxidutsläppen i molnbaserade ekosystem kan företag fatta välgrundade beslut och vidta åtgärder för att minska sin miljöpåverkan.

En av de betydande fördelarna med Carbon Impact-appen är dess förmåga att täcka hela miljön, inklusive både hybrid- och multimolnmiljöer. Detta innebär att användare kan få en heltäckande bild av sina koldioxidavtryck oavsett vilka kombinationer av molntjänster de använder. Genom att erbjuda en sammanhängande översikt kan företag identifiera specifika områden där de kan optimera sin energiförbrukning och därigenom minska sina koldioxidutsläpp.

Genom samarbetet med Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA) och användningen av Cloud Carbon Footprint-formler säkerställer Dynatrace att koldioxidberäkningarna är noggranna och tillförlitliga. Detta gör det möjligt för användare att få en exakt uppfattning om deras klimatpåverkan och göra informerade beslut om hur de kan minska den.

En annan framstående egenskap hos Carbon Impact-appen är dess användarvänlighet. Appen har utvecklats med hjälp av Dynatrace AppEngine, en plattformsteknik som möjliggör enkel utveckling av datadrivna appar. Detta innebär att användare kan dra nytta av en intuitiv och anpassningsbar användarupplevelse som passar deras specifika behov. Genom att erbjuda en lättanvänd och flexibel app strävar Dynatrace efter att underlätta för företag att analysera och minska sitt koldioxidavtryck.

Genom att integrera Carbon Impact-appen i sin befintliga produktportfölj visar Dynatrace sitt åtagande för att främja hållbarhet och miljöansvar inom IT-sektorn. Genom att erbjuda verktyg som hjälper företag att mäta och minska sin miljöpåverkan kan Dynatrace bidra till att skapa en mer hållbar digital infrastruktur.

I en tid då klimatförändringar och hållbarhet är högt prioriterade ämnen är Dynatrace och deras Carbon Impact-app ett positivt steg framåt. Genom att göra koldioxidavtrycket synligt och tillgängligt för företag kan de ta ansvar för sin miljöpåverkan och vidta åtgärder för att minska den. Med hjälp av denna app kan företag göra hållbara val och bidra till en mer miljövänlig framtid för molnbaserad teknologi. Dynatrace visar vägen mot en mer hållbar IT-bransch och inspirerar andra att följa deras exempel.