De ekonomiska hjulen måste börja rulla igen, men de måste göra det på ett säkert sätt.
AOKpass hjälper användaren att verifiera sin Covid-19-status, och underlättar för friska individer att återgå till arbete.

Använder blockkedjeteknik för att säkerställa säkerhet och integritet

Utvecklingen av AOKpass kommer som ett led i att allt fler regeringar och företag utforskar hur personer som utvecklat immunitet mot Covid-19 ska kunna återvända till arbete på ett säkert sätt. Det finns ett tydligt behov av ett pålitligt och standardiserat system som kan användas för säker och verifierbar delning av medicinsk information, som t.ex. testresultat. ICC AOKpass använder blockkedjeteknik för att säkerställa att användaren alltid har full kontroll över hur den Covid-19-relaterade informationen delas.