-Med AKKR8 (uttalas accurate) vill vi pusha gränserna för IoT och samla vår långa erfarenhet i vår egen hårdvara. Vår första sensor är färdig att sättas på marknaden under hösten 2021 och har det senaste året utvecklats och förfinats, säger Ulf Seijmer, Chief Innovation Officer Induo.

Marknaden för IoT kommer att fortsätta att blomstra under överskådlig framtid, samtidigt lider många företag av att det är svårt och dyrt att komma igång med IoT. Teamet bakom AKKR8 har haft för avsikt att sänka ribban IoT-projekt och erbjuda en enkel, säker och skalbar plattform.

-Sensorn AKKR8 kan mäta alla möjliga storheter som temperatur och luftkvalitetsparametrar, acceleration och vibration men även kopplas till industriella givare, larmgivare och så vidare. Tack vare att den kopplar upp sig via 5G är installationsprocessen enklast tänkbara, säger Björn Moberg, partner Induo. Genom batteridrift kan den vara installerad i åratal utan att batteriet behöver bytas.

Den första produkten i AKKR8-serien består av en kompakt sensor som drivs med batteri eller nätström. Sensorn har en avancerad inbyggd logik för att ta beslut längre ut i nätet. Genom att flytta logiken nära storheten som skall övervakas kan batteri sparas och beslut fattas snabbare.

AKKR8 är i största delar utvecklad i Sverige och kommer att produceras i Sverige.

-Jag tror att många efter pandemin värdesätter att ha en partner på den svenska marknaden som kan ta ansvar för alla delar av processen, säger Mikael Flodström, partner Induo. Samtidigt har vi redan nu börjat förhandla med distributörer i andra länder och kommer inom kort att börja titta på marknader utanför landets gränser.