Nya regler för föräldrapenning från och med 1 juli 2024

Från och med 1 juli 2024 införs flera förändringar i reglerna för föräldrapenning, vilket påverkar möjligheterna för föräldrar att ta ut föräldrapenning och dubbeldagar. Dessa nya regler är viktiga för föräldrar att känna till, särskilt de som har barn födda innan detta datum.

Antalet dubbeldagar ökar och kan tas ut tills barnet blir 15 månader

Föräldrar till barn som är yngre än 15 månader kommer nu att kunna ta ut upp till 60 dubbeldagar. Dubbeldagar är dagar då båda föräldrarna är föräldralediga samtidigt och får föräldrapenning. Tidigare var antalet dubbeldagar begränsat till 30 och kunde endast tas ut fram till barnets 1-årsdag.

Det är viktigt att notera att det endast är antalet dubbeldagar som ökar från 1 juli, inte det totala antalet föräldrapenningdagar. Dessutom förändras inte antalet dagar som är reserverade för den ena föräldern.

När föräldrar tar ut en dubbeldag räknas det som två föräldrapenningdagar eftersom båda föräldrarna tar ut varsin dag samtidigt. Detta innebär att om ni tar ut 20 dubbeldagar, har ni använt 40 föräldrapenningdagar.

Hur många dubbeldagar har vi för vårt barn?

Antalet dubbeldagar som finns tillgängliga för ditt barn beror på hur många dubbeldagar ni redan har tagit ut och hur gammal ditt barn är när reglerna börjar gälla.

Om ditt barn är fött före 1 april 2023 kommer du inte att få några nya dubbeldagar, eftersom ditt barn kommer att vara äldre än 15 månader den 1 juli 2024.

Det nya antalet dubbeldagar syns i “Min Föräldrapenning”

För att se hur många dubbeldagar som finns för ditt barn kan du logga in på tjänsten “Min föräldrapenning”. Här får du en tydlig översikt över dina tillgängliga dagar.

Du kan föra över föräldrapenning till andra personer än barnets vårdnadshavare eller bonusförälder

Från och med 1 juli 2024 får föräldrar också möjligheten att föra över upp till 45 föräldrapenningdagar till någon annan än barnets vårdnadshavare eller sambo. För ensam vårdnadshavare är det möjligt att föra över upp till 90 dagar per barn.

Det kommer fortsatt att vara möjligt att föra över alla dagar, förutom de reserverade dagarna, till barnets andra vårdnadshavare eller till din sambo.

Hur kan morföräldrar eller farföräldrar få ut föräldrapenning?

Den person som du för över dagar till måste vara försäkrad i Sverige och får inte arbeta, söka arbete eller studera under den tiden hen får föräldrapenning. Ersättningen som personen får baseras på hens egen sjukpenninggrundande inkomst (SGI), vilket betyder att föräldrapenningen beräknas utifrån hens årliga inkomst. Även pensionärer och andra som inte har någon SGI kan få föräldrapenning.

Avslutande ord

De nya reglerna för föräldrapenning, som träder i kraft den 1 juli 2024, syftar till att ge föräldrar större flexibilitet och möjlighet att dela föräldraledigheten på ett sätt som passar familjens behov. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om dessa förändringar för att kunna planera sin föräldraledighet på bästa sätt.

Här kan du läsa allt om de nya reglerna för föräldraförsäkringen.