Under vecka 10 har totalt 1 697 fler arbetssökande fått arbete jämfört med nytillkomna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen.

Trots det är nettotalen så här långt under 2021 negativa och långtidsarbetslösheten fortsätter att öka till nya rekordnivåer.

– På senare tid har vi haft en positiv trend där allt fler fått ett jobb samtidigt som allt färre lämnar arbetsmarknaden. Och under senaste veckan var det bara två län som redovisade negativa nettotal. Det är positivt och ger signalerar om en allt starkare arbetsmarknad. Samtidigt är det en väldigt lång väg kvar att vandra, och steg ett måste vara att säkerställa att krisande företag inte går under i onödan så att de kan anställa personal efter pandemin, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Stockholms Handelskammare har bearbetat statistik från Arbetsförmedlingen och analyserat nettoskillnaden mellan antalet arbetssökande som fått ett arbete jämfört med antalet nyinskrivna arbetslösa hos myndigheten vecka för vecka.

I samband med pandemin störtdök nettotalen dramatiskt, men därefter så har kurvorna sakta sökt sig uppåt. Mellan vecka 1 och vecka 10 år 2021, så var nettot minus 4 557 i Sverige. Det betyder att det var 4 557 fler som blev arbetslösa än arbetssökande som fick ett nytt jobb.

Under de senaste veckorna så har nettot stärkts och blivit positivt. Under vecka 10 så var nettotalet plus 1 697. Alla län utom Södermanland (-12) och Kronoberg (-8) redovisar positiva nettotal.

– Den sammantaga konjunkturbilden är positiv. Allt fler arbetslösa får jobb samtidigt som allt färre tappar fotfästet på arbetsmarknaden. Trenden är lovande, även om det rör sig om små positiva tal under en kortare period, säger Stefan Westerberg.

– Samtidigt är situationen fortfarande mycket ansträngd inom vissa branscher, däribland besöksnäring, evenemang, transporter och andra sektorer som bygger på att människor reser eller möts. Det är därför viktigt att nu hålla i och förbättra stödåtgärderna till krisbranscherna samt utföra vaccineringen så effektivt som möjligt. Då finns det goda möjligheter till återhämtning och större positiva effekter på jobben längre fram, säger Stefan Westerberg.

En tydligt negativ trend är att volymen långtidsarbetslösa – arbetslösa utan arbete i mer än 12 månader – ökat till nya rekordnivåer under pandemin och någon indikation på trendbrott syns inte i någon av landets regioner.

Sammantaget så har antalet långtidsarbetslösa ökat med 25 933 personer mellan februari 2020 och februari 2021. Antalet långtidsarbetslösa per den sista februari 2021 var 179 770 personer.

– Det är mycket bekymmersamt, men tyvärr inte förvånande då sektorer som är särskilt betydelsefulla för att få långtidsarbetslösa i jobb drabbats stenhårt av pandemin. Det understryker vikten av att verkligen säkerställa att krisbranscherna kan komma på fötter igen och erbjuda fler en väg in i arbete, säger Stefan Westerberg.

– Den stora farhågan är att coronakrisen, precis som finanskrisen, leder till en persistent högre arbetslöshetsnivå och att fler människor fryser fast i långtidsarbetslöshet, säger Stefan Westerberg.