Finansiella bedrägerier utgör ett betydande samhällsproblem som drabbar privatpersoner hårt och stärker kriminellas inflytande. En färsk undersökning, genomförd på uppdrag av Tietoevry, avslöjar att 13 procent av svenskarna uppger att de själva eller en familjemedlem har fallit offer för finansiella bedrägerier det senaste året. Samtidigt visar undersökningen att många svenskar är bekymrade över konsekvenserna av artificiell intelligens (AI) för möjligheterna att begå bedrägerier. 41 procent uppger att de känner en viss eller stor oro över att AI kommer att öka risken att bli offer för bedrägeri.

YouGov-undersökningen visar att allmänheten är oroad över den snabba utvecklingen inom AI, där 41 procent uttrycker oro över att AI kan öka bedrägeririskerna. 21 procent tror att fördelarna överväger nackdelarna, men endast 2 procent är övertygade om att AI enbart kommer att ha positiva effekter. Detta återspeglar en förståelse för att precis som AI kan användas för att förbättra säkerhetsåtgärder kan det också utnyttjas av brottslingar för att genomföra mer sofistikerade bedrägerier.

Trots oron över den nya tekniken är svenskarna villiga att dela nödvändig information för att förebygga och bekämpa bedrägerier. 74 procent uppger att de är villiga att dela personlig finansiell information mellan banker och myndigheter. 57 procent är öppna för att låta AI analysera deras finansiella information i förebyggande syfte.

– Detta är en viktig undersökning som belyser både möjligheter och farhågor när det gäller finansiella bedrägerier, vilket är ett stort samhällsproblem. Det är tydligt att det finns en stark vilja att förhindra bedrägerier, samtidigt som det också finns betydande oro över hur teknologin kan påverka säkerheten. Vi tror att detta till viss del beror på bristande kunskap om de många möjligheter som AI medför och att rapporteringen tenderar att fokusera på de negativa aspekterna av framväxande teknologier. Samtidigt är det bra att svenskarna är klokt skeptiska, eftersom det är det främsta vapnet mot att förhindra bedrägerier, säger John Erik Setsaas, internationell expert inom identitet och bedrägeribekämpning på Tietoevry Banking.

När det gäller synen på ansvaret för att skydda och förebygga finansiella bedrägerier anser de flesta svenskar att både individer och banker har lika stort ansvar (45%), med en viss övervikt för att bankerna har det största ansvaret (27%) istället för enskilda individer (20%).

Det är viktigt att alla aktörer tar ansvar för att förebygga finansiella bedrägerier och penningtvätt. Idag finns det stora möjligheter för banker att upptäcka misstänkta mönster och direkta brott, men det hindras av att data inte delas mellan olika aktörer. Det finns helt enkelt pusselbitar som för närvarande saknas hos olika aktörer, men som exempelvis AI skulle kunna använda för att snabbare och effektivare förhindra att stora mängder pengar hamnar i brottslingarnas fickor, säger John Erik Setsaas.

John Eriks tips för att minska risken att bli utsatt för bedrägeri Bedragarna är ofta professionella aktörer och alla kan bli lurade. I takt med den snabba AI-utvecklingen finns det fem saker alla kan tänka på:

• Verifiera identiteten på personer som kontaktar dig: Bedragare kan utnyttja AI för att skapa syntetiska röster och genomföra telefonbedrägerier. Det är även möjligt att återskapa röster från personer som du känner och litar på. Ställ därför kontrollfrågor om du är tveksam och be personen som kontaktar dig verifiera sig med information som bara den personen kan känna till.

• Ge aldrig ut känslig information i samtal eller meddelanden: Var särskilt försiktig med oväntade kommunikationer som ber om personliga eller finansiella uppgifter. Godkänn inga inloggningar eller transaktioner på förfrågan utan att du kunnat verifiera syftet. Det är vanligt att bedragare uppger att de ringer från en bank eller myndighet.

• Var skeptisk mot oväntade meddelanden: Tänk en gång extra innan du klickar på länkar eller öppna bilagor. Var skeptisk till meddelanden som uppmanar till snabba pengatransaktioner från vänner eller familj. Det kan hända att deras mail eller sociala medier-konton blivit kapade.

• Var medveten om att offentlig information kan utnyttjas: Kom ihåg att all information som delas offentligt, både på sociala medier och i andra digitala miljöer också är tillgänglig för kriminella. Personlig information kan användas av bedragare för att bygga övertygande bedrägerier. Med AI är det även möjligt att efterlikna personer i både bild och text.

• Se upp för falska nätbutiker: Många kortbedrägerier sker genom falska nätbutiker som är gjorda för att likna seriösa och etablerade nätbutiker. Kontrollera därför webbadressen extra noga och var skeptisk mot erbjudanden som verkar för bra för att vara sanna.