Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR AB), ett kommunalt bolag ägt av sex nordvästskånska kommuner, har genomgått ett systembyte för att effektivisera och modernisera sin ekonomihantering. Detta projekt, som syftar till att centralisera alla ekonomiska processer, valde en molnbaserad lösning från Unit4. Denna lösning erbjuder enkel uppdatering och anpassning till digitala krav, och har redan visat positiva resultat i rapportering och digitalisering av arbetsprocesser.

NSR AB, som hanterar renhållning i ägarkommunerna, stod inför utmaningen att redovisa sin ekonomi både per ägare och verksamhetsområde. Systembytet innebar även en översyn av deras ekonomimodell för att tillgodose behovet av mer detaljerad redovisning. Stefan Månsson, enhetschef för redovisning och fakturering på NSR, betonade vikten av ett integrerat system för att hantera den stora volymen av kundfakturor och förenkla ekonomisk rapportering och planering.

NSR valde en omfattande lösning från Unit4, inkluderande grundläggande funktioner för ett modernt ERP-system. Inte bara förenklade det ekonomihanteringen, men det eliminerade även behovet av separata system för leverantörsfakturor och kundreskontra. En nyckelaspekt var att NSR anpassade sig till systemet snarare än tvärtom, vilket underlättades av Unit4:s expertis och metodik.

Projektet, som startade före sommaren 2023, är fortfarande i ett tidigt skede, men de första fördelarna har redan börjat märkas. En betydande förbättring är det nya rapportverktyget, som var frånvarande i den tidigare lösningen, samt möjligheten att arbeta mer digitalt. Månsson framhäver att övergången till det nya systemet redan har börjat visa fördelar, inte minst genom ökad digitalisering och effektivisering av arbetsprocesser.