Sweden Buyersclub AB  (”Buyersclub” eller ”Bolaget”) meddelar idag att ett samarbetsavtal tecknats med den danska distributören ComputerSalg A/S (”ComputerSalg”). Samarbetsavtalet innebär att Buyersclub får möjlighet att sälja ComputerSalgs över en miljon unika produkter och kan på detta sätt erbjuda sina kunder ett kraftigt utökat produktutbud inom en stor mängd kategorier, såsom kosmetika, elektronik och husgeråd. Sweden Buyersclub genomför just nu en IPO inför notering planerat till den 20 juni.

Avtalet träder i kraft omgående och Buyersclub kommer successivt addera ComputerSalgs produkter till Bolagets nuvarande sortiment under de kommande 12 till 24 månaderna, med ett uppskattat adderat produktutbud om cirka 50 000 produkter i månaden. Resultatet blir ett kraftigt ökat produktsortiment för Buyersclubs kunder. Avtalet beräknas stärka Buyersclubs nuvarande affärsmodell och innebär utöver ett ökat produktutbud även bland annat:

·         En lägre kundanskaffningskostnad för Buyersclub vilket möjliggör accelererad tillväxt till lägre kostnad

·         Ett kvitto på att Buyersclubs tillväxtstrategi fungerar – i takt med en ökad omsättning blir Bolaget en mer attraktiv partner för leverantörer och kan på så vis utöka sortimentet än mer

·         Bättre möjligheter för Buyersclub att behålla tillkommande och nuvarande medlemmar

·         Bidrar till att Buyersclub blir än mer relevant för än fler konsumenter genom ett ökat produktutbud

Kim Rand, VD för ComputerSalg kommenterar:
Vi är imponerade av Buyersclubs tillväxt hittills och ser stor potential i vårt samarbete. Det ska bli spännande att se effekterna av att utöka produktsortimentet så här snabbt genom att introducera ComputerSalgs utbud

Emil Henriksson, VD för Sweden Buyersclub kommenterar:
Det här är en verklig Game Changer för oss på Buyersclub. Vi har sedan vi startade Buyersclub strävat efter att ingå samarbeten med stora distributörer som ComputerSalg och jag är stolt och glad att vi nu lyckats. När vi nu börjar inkludera sortimentet från en av Europas största distributörer i vårt eget utbud innebär det att vi snabbt kommer att mångdubbla vårt utbud – samtidigt som vi kommer erbjuda några av de bästa priserna på marknaden.

Tillsammans med ComputerSalg, våra befintliga leverantörer och samarbeten som ligger i startgroparna kommer vårt utbud kunna jämföras med några av de största marknadsplatserna på nätet utan att vi behöver kompromissa med kundupplevelsen. Alla beställningar kommer fortsatt att gå genom vårt cross-docking-lager så att våra kunder mottar sin beställning i ett samlat emballage och via sin föredragna speditör.”

Om ComputerSalg
ComputerSalg, som grundades år 1999, och är idag en av Europas ledande distributörer inom en stor mängd produktkategorier med fokus på den nordiska marknaden. ComputerSalg erbjuder i dagsläget cirka 1,4 miljoner produkter inom ett mycket brett spektrum, exempelvis inom kategorierna hem- och hushållsprodukter samt diverse teknikprodukter och bolaget skickar mer än 700 000 beställningar varje år.