Den irländska processen med Examinership är en rekonstruktion som omfattar flera av Norwegians irländska dotterbolag. Målet med processen, som inleddes 18 november förra året, är bland annat att stärka bolaget finansiellt och anpassa storleken på flottan till framtida behov.

– Vi är verkligen glada över att den irländska domstolen har godkänt Norwegians rekonstruktion på Irland. Nu har vi den biljett vi behöver för att kunna gå vidare med rekonstruktionen i Norge och ta in nytt kapital, säger Jacob Schram, koncernchef på Norwegian.

Avgörandet från den irländska domstolen kom efter ett flertal möten med bolagets borgenärer som med stor majoritet röstade för att rekonstruktionen skulle genomföras. En liknande omröstning kommer inom 14 dagar äga rum bland borgenärerna i den norska rekonstruktionen, innan den norska domstolen fattar ett slutgiltigt beslut. Den norska rekonstruktionen fortsätter därmed enligt plan och förväntas bekräftas i mitten av april.

– Det här är en krävande process som inte är över än men dagens domstolsbeslut stärker vår förhoppning på ett positivt utfall. Vi förbereder oss på att vara där för kunderna när effekterna av pandemin avtar, reserestriktionerna lättar och världen öppnar upp igen, fortsätter Schram.

Dagens beslut vinner laga kraft efter en månad då överklagandefristen löpt ut och bolaget kommer tekniskt sett befinna sig i Examinership tills man har tagit in det planerade egna kapitalet. Målsättningen är att kapitalanskaffning ska vara klar i slutet av maj och förutsätter att den juridiska processen fortsätter enligt plan.

För mer information om domstolsbeslutet, vänligen se meddelande till Oslo Børs.