Norwegian är väldigt glada över norska regeringens beslut att bidra till bolagets inhämtning av nytt kapital med vissa villkor. Det här ökar möjligheterna betydligt för att Norwegian tar sig igenom krisen och kan fortsätta vara en viktig aktör i europeisk luftfart. Det framgår av ett pressmeddelande. 

– På vägnar av alla på Norwegian vill jag rikta ett stort tack till regeringen. Norwegian befinner sig i en mycket krävande situation till följd av pandemin. Ett stöd från staten ökar chanserna betydligt för att vi ska kunna hämta in nytt kapital och komma igenom rekonstruktionsprocessen. Vi har fortfarande ett stort arbete framför oss men stödet från regeringen visar att vi är på rätt väg, säger Norwegians koncernchef Jacob Schram.

Bolaget har inlett en irländsk reorganiseringsprocess (examinership) och rekonstruktionsförhandlingar i Norge. Den 14 januari presenterade Norwegian en ny affärsplan baserad på en enklare bolagsstruktur, ett europeiskt linjenät utan långdistans och en kraftigt reducerad skuld. Planen är att ha cirka 50 flygplan i drift under 2021 och succesivt öka till cirka 70 plan under 2022, beroende på efterfrågan och reserestriktioner. Skulden ska minskas till cirka 20 miljarder NOK och bolaget ska hämta in nytt kapital på fyra till fem miljarder NOK.

– Med en ny affärsplan och stöd från regeringen har vi stora förhoppningar om att vi kan attrahera investerare och komma igenom rekonstruktionsprocessen. Vi har fått stort stöd från politiskt håll, från kunder och medarbetare samt från aktieägare och samarbetspartners. Det är vi oerhört tacksamma för och det betyder mycket för oss i den här krävande situationen. Regeringens stöd bidrar dessutom till att trygga arbetsplatser och en sund konkurrens inom flyget, fortsätter Schram.