North House är en start-up som erbjuder en SaaS-plattform för att förbättra bolagsstyrningen. Deras tjänst digitaliserar tidigare manuella processer och hjälper styrelser och företagsledningar att säkerställa att styrdokumenten är lättillgängliga, uppdaterade och förankrade i organisationen. North House har nyligen tagit in 3,5 miljoner kronor för att expandera och har fått den välkända finansprofilen Ann Grevelius att gå in som strategisk rådgivare.

North House grundades för ett år sedan av Nasdaqveteranen Julia Haglind, bolagsbyggaren Hidden Dreams samt finansprofilerna Sofia Beckman och Alice Hammarroth. De identifierade behovet av en plattform för att lösa problemet med manuell handpåläggning vid upprätthållandet av organisationers interna styrdokument. Med hjälp av North House tjänst kan dessa processer digitaliseras och leda till både tid och pengar sparade samt bättre förankring och användning av styrdokumenten.

North House pre-seed runda har nu stängts och investerarna inkluderar flera tunga namn, inklusive Ann Grevelius. Hon ser RegTech som en stor del av lösningen för utmaningar i finansbranschen och ser North House som en möjlighet att bygga långsiktigt hållbara och framgångsrika bolag.