Två företag inom tempererade vägtransporter har nu tvingats betala höga böter efter att ha brutit mot förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete. Konkurrensverket har beslutat att det ena företaget, Norrmejerier Ekonomisk förening, ska betala sju miljoner kronor i konkurrensskadeavgift, medan det andra företaget, Frigoscandia slipper betala böter då de var de som anmälde avtalet.

Det hela började i början av 2011 när Frigoscandia AB och Norrmejerier Ekonomisk förening ingick ett samarbetsavtal. Avtalet inkluderade en överenskommelse om att inte konkurrera om varandras kunder. Enligt avtalet skulle företagen inte arbeta parallellt med samma kunder och inte heller bearbeta varandras befintliga kunder. Det resulterade i att företagen delade upp marknaden för tempererade vägtransporter inom norra Sverige mellan sig.

Genom att dela upp kunderna på detta sätt bröt företagen mot förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete. Detta fastställde Konkurrensverket som nu har beslutat att Norrmejerier Ekonomisk förening ska betala sju miljoner kronor i konkurrensskadeavgift. Å andra sidan får Frigoscandia AB eftergift av konkurrensskadeavgiften eftersom de var de som anmälde överträdelsen till Konkurrensverket.

Att företag begränsar konkurrensen genom att dela upp kunderna mellan sig betraktas som en allvarlig överträdelse av konkurrensreglerna och kan leda till höga sanktionsavgifter. Otillåtna samarbeten underminerar konkurrensen och kan resultera i högre priser för kunderna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

En viktig del av Konkurrensverkets tillsynsverksamhet är eftergiftsprogrammet. För att ett företag ska vara berättigat till eftergift måste det vara det första företaget att anmäla överträdelsen och anmälan måste innehålla tillräckligt med uppgifter för att Konkurrensverket ska kunna agera. Företaget måste också samarbeta fullt ut med Konkurrensverket under utredningen.

– Eftergiftsprogrammet är en viktig del av vår tillsynsverksamhet. För det företag som är först med att informera Konkurrensverket om ett otillåtet samarbete kan det innebära att de helt eller delvis slipper betala konkurrensskadeavgift, säger Rikard Jermsten.

Detta fall betonar vikten av att företag följer konkurrensreglerna och undviker otillåtet samarbete som kan skada marknadens funktion och kundernas intressen. Konkurrensverket fortsätter sitt arbete med att övervaka och bekämpa konkurrensbegränsande beteenden för att främja rättvis konkurrens och gynna både företag och konsumenter.