NORNORM hjälper företag att avsevärt minska sin miljöpåverkan genom att övergå från att köpa kontorsmöbler till NORNORMS cirkulära, prenumerationsbaserade möbleringstjänst.
Idag hamnar nästan alla kontorsmöbler på soptippen. NORNORM använder en Furniture-as-a-Service-modell för att förlänga livscykeln för sina kontorsmöbler x 3.
NORNORM har nu tagit in 110 miljoner euro i finansieringsrundan som har letts av riskkapitalbolaget Verdane.

Det nordiska cirkulära scaleup bolaget NORNORM tillkännagav idag att de avslutar sin finansieringsrunda på 110 miljoner euro, ledd av riskkapitalbolaget Verdane, tillsammans med Inter IKEA Group och Philian AB.

NORNORM är en prenumerationsbaserad tjänst som gör det möjligt för företag att gå från att äga kontorsmöbler, till att prenumerera på möbler via en cirkulär affärsmodell. Förutom ökad flexibilitet och kostnadseffektivitet för fastighetsägare och företag, så hjälper NORNORM sina kunder att göra ett klimatsmart val och minska sin miljöpåverkan genom att gå över till en cirkulär modell som förlänger kontorsmöblernas livscykel med upp till till tre gånger vad den annars hade varit.

Med hjälp av den nya finansieringen från Verdane kommer företaget fortsätta sin globala expansion. NORNORM är verksamma i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Polen Frankrike, Nederländerna, Belgien och Österrike. Företaget har också nyligen gått in på den brittiska marknaden och planerar att gå in i USA under 2023.

NORNORM grundades tillsammans med Inter IKEA Development 2020. På mindre än två år har NORNORM sålt över 200 000 kvadratmeter abonnemang för kontorsmöbler NORNORMs internationella kundbas omfattar bland annat Volvo, Castellum, IWG, Wolt, Miro, Edge och Netflix. NORNORM har tagit stora steg för att sätta en ny, cirkulär norm för kontorsmöbler med över 500 kontorsinstallationer, vilket innebär att mer än 22 000 personer redan har anslutit sig till den cirkulära rörelsen och nu kan dra nytta av NORNORMS cirkulära och flexibla kontorsmöbler

För att växa och anpassa sig till framtiden måste alla företag tänka om och helt anta cirkulära modeller och lämna den linjära affärsmodellen. Detta är bara början på en rörelse. Alla branscher kommer att påverkas, och för att överleva och blomstra måste alla företagsledare vara beredda på att förändras. Den cirkulära ekonomin kommer att ha en större inverkan på branscherna än Internetrevolutionen, kommenterar Jonas Kjellberg, medgrundare och styrelseordförande på NORNORM.

“På samma sätt som Teslas elektrifiering av bilar har påverkat bilindustrin vill vi vara katalysatorn för övergången till cirkularitet för kontorsmöbler “, kommenterar Anders Jepsen, vd på NORNORM.

NORNORM är omtyckt av världens mest innovativa företag, som vet att en minskning av deras eget koldioxidavtryck är en viktig del av lösningen på klimatkrisen. Det behövs en övergång från engångsanvändning till cirkulär användning i hela ekonomin, vilket är en viktig investeringstes för Verdane. NORNORM vill förlänga kontorsmöblers livslängd från 6 år till 20 eller till och med 30 år. Då de flesta kontorsmöbler fortfarande hamnar på soptippen skulle detta vara ett viktigt steg för den cirkulära ekonomin. Vi är stolta att stödja Anders, Jonas och NORNORM-teamet för att skala upp modellen Furniture-as-a-Service globalt, och är glada över att se ett så starkt gensvar från kunderna. NORNORMs affärsidé tilltalar framtidsinriktade företagsledare starkt, säger Erik Osmundsen, partner på Verdane.

Verdane kommer att dra nytta av sitt internationella nätverk och sin djupa expertis inom snabbväxande, teknikbaserade B2B-företag för att hjälpa NORNORM att skala på nya marknader och hjälpa till att ta itu med det möbelspill som genereras av befintliga, linjära modeller. Förutom sitt starka fokus på hållbarhet skiljer sig Verdane från andra investerare genom sitt team på över 30 interna operativa experter som arbetar nära portföljbolagen för att stödja deras tillväxt. Investeringen i NORNORM gjordes av Verdanes Idun I-fond, som klassificeras som “artikel 9” enligt EU:s förordning om offentliggörande av finansiella uppgifter.