Norges Bank har tagit ett kraftigt steg genom att höja den norska styrräntan med 25 punkter, motsvarande 0,25 procentenheter, och ställa den på 4 procent. Detta markerar den högsta nivån sedan den globala finanskrisen 2008. Trots detta framhåller bankens chef, Ida Wolden Bache, att detta eventuellt inte är det sista vi ser av räntehöjningar i Norge.

Kan bli höjning redan i september igen

I ett nyligen utgivet pressmeddelande uttrycker Ida Wolden Bache tanken att ytterligare höjningar av styrräntan kan vara nödvändiga. Hon nämner att om nuvarande ekonomiska prognoser fortsätter att stämma överens med verkligheten, kan en ny räntehöjning förväntas så snart som i september.

Beslutet att höja räntan överensstämmer med signaler som gavs av Norges Bank redan i juni och sätter punkt för en serie av gradvisa räntehöjningar som inletts i Norge sedan september 2021. Vid den tiden blev Norges Bank en av de första västvärldens centralbanker att vidta stramare penningpolitiska åtgärder, som svar på inflationsutmaningarna som uppstått till följd av den pågående pandemin.

Importerad inflation genom svag valuta

I likhet med Sverige har Norge känt av en betydande import av inflation, som i sin tur kan härledas till en kraftig försvagning av den norska kronan gentemot andra valutor på valutamarknaden. Emellertid har den norska kronan uppvisat en återhämtning under sommarmånaderna, efter att ha nått en bottennotering i början av maj. Vid denna tidpunkt var förhållandet till den svenska kronan 1 NOK till 1,03 SEK. Detta bör jämföras med maj månad då 1 NOK var värt 0,95 SEK, vilket var den lägsta noteringen sedan början av 1990-talet, under den tid då bankkrisen drabbade Norge.

Inflationen mycket lägre än i Sverige

I juli månad uppmättes inflationen i Norge till 5,4 procent, en siffra som kan sättas i kontrast till Sveriges inflation på 9,3 procent under samma period. Detta understryker de olika utmaningar som båda länderna står inför och den flexibilitet som Norges Bank har visat genom sina räntehöjningar för att tackla dessa frågor.