Nordnet AB (publ) publicerade idag sin bokslutskommuniké för år 2022. Denna finns tillgänglig på bolagets hemsida www.nordnetab.com. Trots utmanande omvärldsfaktorer, visade Nordnet starka finansiella resultat för fjärde kvartalet. Bolaget har en väldiversifierad verksamhet geografiskt och produktmässigt, vilket bidrar till höga intäkter och god lönsamhet oavsett makroekonomiska miljöer. Intäkterna från aktiehandel och fondsparande minskade under fjärde kvartalet jämfört med samma period förra året, men kompenserades av ett högre räntenetto. Totala intäkterna för perioden uppgick till 952 miljoner kronor och tillsammans med god kostnadskontroll ledde det till ett justerat rörelseresultat på 624 miljoner kronor – det näst bästa i Nordnets historia, enligt VD Lars-Åke Norling.

Höjdpunkter under kvartalet:

  • God kundtillväxt och positivt nettosparande, men fortsatt börsosäkerhet leder till mindre handelsaktivitet
  • Starka finansiella resultat med näst högsta intäkter och resultat i Nordnets historia
  • God kostnadskontroll med kostnader i linje med finansiella mål för kvartalet och helåret
  • Ett högre ränteläge bidrar till ett högre räntenetto, med en ökning på 172 % jämfört med fjärde kvartalet 2021
  • Nordnet utsågs till Årets Bank 2022 av tidningen Privata Affärer, samt sparekonom Frida Bratt till Årets Sparprofil
  • Många nya kundfunktioner lanserades, inklusive utdelningsöversikt, bevakningslistor, förbättrad inloggning och enklare överföringar via Trustly.

Sammanfattning av resultatet oktober-december 2022 (jämfört med oktober-december 2021)

  • Justerat rörelseresultat 624 (578) MSEK
  • Rörelseintäkterna 952 (892) MSEK
  • Justerade rörelsekostnader -314 (-399) MSEK
  • Resultat per aktie efter utspädning 1,97 (1,82) SEK