Det finska företaget Auntie, tjänsteleverantör för psykisk hälsa på arbetsplatser, stärker sitt fotfäste i Europa – Nordiska riskkapitalbolaget Verdane investerar 10 miljoner euro i bolaget för internationell expansion och fortsatt utveckling av digitala lösningar. 

Svårigheterna med psykisk hälsa har ökat explosionsartat under den senaste tiden och är en av de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro i Europa. Auntie är grundat 2015 och hjälper företag att förebygga hot mot psykisk hälsa och förenar ett personligt psykologiskt stöd med digitala lösningar. Bolagets digitala verktyg låter kunderna följa och mäta effekten av tjänsterna.

”Teamet här på Auntie har bevisligen redan hjälpt tusentals medarbetare att må bättre. Tillsammans med Verdane vill vi medverka till att skapa ett arbetsliv där omsorg om den psykiska hälsan är ett inslag i vardagen som gör att alla orkar bättre. Finansieringen låter Auntie hjälpa allt fler människor över hela Europa framöver och skapar fler arbetsmöjligheter för alla som arbetar med psykisk hälsa”, säger Mervi Lamminen, vd på Auntie.

För närvarande används Aunties tjänster i mer än 300 banbrytande organisationer globalt. Tjänsten är tillgänglig på 20 olika språk.

”Vår målsättning är att få ett betydande fotfäste på den internationella marknaden och till stöd för detta utvecklar vi just nu en unik digital plattform för tjänster för psykisk hälsa. Vårt hemland är en stor fördel för oss, för om något land ska föra psykisk hälsa ut i världen så bör det självfallet vara Finland – världens lyckligaste land”, säger Lamminen.

Finansieringen kommer att gå till att stärka Aunties team både i Finland och internationellt. Därtill tänker bolaget göra betydande investeringar i teknik för att utveckla mätbarheten och kund- och medarbetarupplevelsen.

”Auntie är en internationell föregångare inom branschen och har lyckats utveckla en välfungerande lösning för en av vår tids största utmaningar – att upprätthålla den psykiska hälsan. Vi är imponerade av det starka engagemanget inom Aunties team och förmågan att ta fram tekniska lösningar till stöd för den personliga servicen. Vi ser med stort intresse fram emot att få dra nytta av våra erfarenheter av mer än 45 investeringar i programvara och 40 som hänförs till digitala konsumenter för att ge stöd för internationell tillväxt vid Auntie och därigenom bättre välbefinnande för ett stort antal människor”, säger Janne Holmia, partner vid Verdane.