Nordic Capital, en ledande europeisk investeringsfirma, har nått en överenskommelse om att sälja Macrobond till Francisco Partners, ett globalt investeringsbolag med fokus på teknologiföretag. Macrobond, som grundades i Malmö 2008, är en snabbväxande global leverantör av ekonomisk data och analysmjukvara. Under Nordic Capitals ägarperiod har Macrobonds verksamhet trefaldigats och företaget har utvecklat en tydligare hållbarhetsprofil.

Nordic Capital blev majoritetsägare i Macrobond 2018 och har sedan dess aktivt investerat i företagets tekniska plattform och breddat produktportföljen. Målet har varit att skapa en branschledande plattform för dataanalys som kan effektivisera arbetsprocesser och beslutsunderlag. Denna strategi har varit framgångsrik, och under Nordic Capitals ägande har Macrobond uppnått en årlig kontraktsvärde (ACV) som mer än trefaldigats, med en tillväxt på cirka 34 % de senaste tolv månaderna.

Macrobond har etablerat sig som en ledande global leverantör av ekonomisk och finansiell data genom att investera i en omfattande databas med över 300 miljoner makroekonomiska och finansiella tidsserier samt avancerade analysverktyg. Företaget har huvudkontor i Malmö och närvaro i Europa, Nordamerika och Asien.

Nordic Capitals expertis, sektorkunskap och branschnätverk har varit avgörande för Macrobonds framgång under ägarperioden. Bolagets erfarenhet av att stödja företag med globala expansionsplaner har varit värdefullt för Macrobonds tillväxtresa. Samarbetet mellan Nordic Capital och Macrobond har varit framgångsrikt och har resulterat i att företaget har utvecklats till en av branschens ledande och mest innovativa aktörer.

För Macrobond innebär försäljningen till Francisco Partners starten på ett nytt och spännande kapitel. Francisco Partners är ett erfaret investeringsbolag med starkt fokus på teknologiföretag. Genom att gå samman med Francisco Partners förväntar sig Macrobond att kunna accelerera sin tillväxt och utveckling samt dra nytta av Francisco Partners globala resurser och expertis.

Macrobond har byggt upp ett starkt varumärke genom att erbjuda högkvalitativ och omfattande dataanalys i realtid kombinerat med en användarvänlig plattform. Företagets kunder har bekräftat att Macrobonds mjukvara effektiviserar deras arbete och erbjuder stort kundvärde. Tomas Liljeborg, VD på Macrobond, uttrycker sin uppskattning för Nordic Capitals engagemang och säger att företaget ser fram emot att accelerera tillväxten och utvecklingen tillsammans med Francisco Partners.

Det förväntas att förvärvet av Macrobond av Francisco Partners kommer att slutföras under det tredje kvartalet 2023. Nordic Capital har fått rådgivning av flera ledande rådgivningsfirmor, inklusive Arma Partners som exklusiv finansiell rådgivare, PwC som skatte- och finansiell rådgivare och White & Case som legal rådgivare. Parterna har inte avslöjat någon finansiell information relaterad till affären.

Nordic Capital stärker sin position som en framstående investeringsfirma inom teknologi- och betallösningar genom denna försäljning. Med en lång historia av framgångsrika investeringar inom tekniksektorn och ett starkt nätverk av experter och kompetenta medarbetare fortsätter Nordic Capital att vara en ledande aktör inom teknikinvesteringar i Europa.