Private equity-firman Nordic Capital har avtalat om att investera i Hjo Installation, en framstående svensk aktör inom energioptimering för el, VVS och ventilation. Företaget specialiserar sig på att hjälpa sina kunder att förbättra sin energieffektivitet och kommer dra fördel av de ökade kraven på hållbarhet. Tillsammans med Hjo Installations ledning och grundare kommer Nordic Capital att påskynda företagets fortsatta tillväxt.

Sedan starten 2019 har Hjo Installation uppnått imponerande tillväxtresultat genom att genomföra 60 förvärv och nu består av 51 bolag över hela Sverige. Med huvudkontoret i Hjo i Västra Götaland och över 1 100 anställda har företaget haft en årlig tillväxttakt på 21 procent sedan 2021. För innevarande år, 2023, förväntas företagets omsättning uppgå till 2,3 miljarder kronor.

Hjo Installations innovativa affärsmodell, som innefattar ett brett utbud av tjänster och starka lokala varumärken och förankring, utgör en robust grund för ytterligare expansion. Företaget är väl positionerat för att dra nytta av marknadstrender, den åldrande fastighetsbeståndet i Sverige, det långsiktiga behovet av nya bostäder och ökade hållbarhetskrav från kunderna. Med en imponerande tillväxt sedan 2019 och en ambitiös strategi inom förvärv och hållbarhet, stärker Hjo Installation ytterligare Nordic Capitals förtroende för företagets affärsmodell och långsiktiga planer.

Genom partnerskap med företagets ledning och grundare kommer Nordic Capital att stödja Hjo Installations fortsatta tillväxtresa. Med över 30 års erfarenhet av att främja tillväxt, passar Hjo Installation väl in i Nordic Capitals strategi att stödja tillväxtföretag med en hållbar inriktning.

Joakim Lundvall, partner på Nordic Capital Advisors, uttrycker sin entusiasm för investeringen: “Vi har följt Hjo Installation under en tid och har imponerats av deras strategi och vision att samla skickliga installatörer och engagerade grundare av lokala företag över hela Sverige. Det här är ett bra exempel på ett tillväxtföretag med en stark förvärvsagenda som Nordic Capital gärna investerar i. Vi är övertygade om att Nordic Capitals erfarenhet av att stötta företag med liknande ambitioner, vårt omfattande branschnätverk och djupa sektorkunskap kommer att bidra till företagets fortsatta utveckling.”

Christoffer Olbrich, VD för Hjo Installation, uttrycker sin glädje över samarbetet med Nordic Capital: “Vi är glada att ha med Nordic Capital när vi nu tar nästa steg. Jag är verkligen stolt över alla våra kollegor och erfarna installatörer. Det är deras engagemang som har gjort det möjligt för oss att skapa ett ledande företag i Sverige på så kort tid. Vi ser alla fram emot att skriva vårt nästa kapitel i nära samarbete med Nordic Capital. Deras erfarenhet och operativa kunskap kommer vara värdefulla för oss på vår tillväxtresa.”

Hjo Installation blir den senaste investeringen i Nordic Capitals Evolution-fond, efter tidigare förvärv av företag som Qred och Autocirc i Sverige, Boost.ai i Norge, Care Fertility i Storbritannien och Equipe Zorgbedrijven i Nederländerna. Evolution-fonden är en naturlig förlängning av Nordic Capitals strategi att fokusera på intressanta sektorer i norra Europa med tonvikt på medelstora företag. Fonden samlade in 1,2 miljarder euro på bara tre månader under 2021, vilket överträffade sitt mål avsevärt och visade investerarnas förtroende för Nordic Capitals team och modell. Dessa senaste investeringar i Evolution-fonden är också i linje med Nordic Capitals starka fokus på ESG (Environmental, Social, and Governance).

Villkoren för transaktionen har inte offentliggjorts, men den förväntas avslutas under det tredje kvartalet 2023, förutsatt att alla sedvanliga villkor och relevanta myndighetsgodkännanden uppfylls.