Nordea redovisar imponerande resultat för det senaste kvartalet. Intäkterna ökade med 22 procent jämfört med samma period förra året, vilket främst kan tillskrivas en ökning av räntenettot med 40 procent. Samtidigt ökade rörelseresultatet med 26 procent och uppgick till 1 718 miljoner euro.

Bankens lönsamhet och kapitalposition förblir starka. Avkastningen på eget kapital var 18,4 procent, vilket är en betydande ökning från 13,6 procent för ett år sedan. Detta kan förklaras av ökade intäkter, förbättrad effektivitet och låga riskkostnader tack vare en diversifierad kreditportfölj. Nordeas kärnprimärkapitalrelation ökade till 16,0 procent.

Trots den osäkra globala ekonomiska situationen och de volatila finansmarknaderna lyckades Nordea upprätthålla stabila affärsvolymer och fortsatt god kreditkvalitet. Kreditförlusterna förblev låga, och trots inbromsningen i ekonomin uppgick de endast till 25 miljoner euro, eller 3 punkter.

Banken fortsätter att stödja sina kunder och fokuserar på att erbjuda högkvalitativ rådgivning och hållbara finansiella lösningar. Bolånevolymerna förblev stabila, medan företagsutlåningen ökade med 4 procent. Nordea satsar även på att främja hållbarhet och lanserade en hållbarhetsgaranti för kunder som vill finansiera hållbara investeringar.

Nordeas framgångar är ett resultat av bankens motståndskraftiga affärsmodell, sund riskhantering och starka nordiska bankmarknad. Genom att fortsätta leverera goda resultat och bibehålla en stark kapitalposition förväntas Nordea överträffa avkastningsmålet på över 15 procent för 2023.

Med en stark ställning på marknaden och en tydlig strategi för framtiden kommer Nordea att fortsätta arbeta mot att bli ännu mer framgångsrik och erbjuda sina kunder bästa möjliga service. Bankens fokus ligger på att skapa positiva kundupplevelser, driva lönsam tillväxt och förbättra sin operativa effektivitet. Nordea strävar efter att vara kundernas förstahandsval som partner både nu och i framtiden.

Se siffrorna hos Cision.

Flera av storbankerna kommer att lämna sina Q2-rapporter i veckan.