Nordea åtalas i Danmark

Nordea står inför rätta i Danmark i ett fall som beskrivs som det mest omfattande penningtvättsbrottet i landets historia. Enligt åklagaren ska hela 26 miljarder danska kronor ha strömmat genom banken, trots att detta borde ha väckt misstankar om penningtvätt.

Upptäckten av de misstänkta brotten

De misstänkta brotten uppdagades först 2015 när Danmarks finansinspektion genomförde en utredning för att granska hur Nordea följde regelverken för att bekämpa penningtvätt. Utredningen resulterade i att förelägganden delades ut till banken. Året därpå, 2016, tog danska åklagare över utredningen och har nu beslutat att väcka åtal i fallet.

Perioden för de misstänkta brotten

Enligt utredningen ska de misstänkta brotten ha ägt rum mellan 2012 och 2015. Nordea anklagas för att ha brustit i sina kontroller av ryska kunders transaktioner samt för att ha ignorerat varningar om misstänkta transaktioner till växlingskontor i Köpenhamn.

Åklagarens anklagelser

Åklagaren Nathalie Ghiorzi Elias från Nationella enheten för särskild kriminalitet (NSK) vid den danska polisen, påpekar att 26 miljarder danska kronor har strömmat genom banken trots att det “kunde finnas misstanke” om penningtvätt. Detta belopp motsvarar nästan 40 miljarder svenska kronor i dagens penningvärde.

“Åtalet i detta fall är det mest omfattande om överträdelser av penningtvättslagen som vi har sett i banksektorn i Danmark. Enligt vår bedömning har Nordea i flera fall ignorerat sina skyldigheter,” säger Nathalie Ghiorzi Elias.

Försenat åtal på grund av nya uppgifter

Fallet var nära att gå till åtal redan 2019, men nya uppgifter framkom om Nordeas Vesterport-avdelnings internationella gren. Dessa uppgifter rörde bristande kontroll av ett stort antal ryska kunder, vilket ledde till att ytterligare omfattande utredningsarbete drogs igång, enligt NSK.

Nordeas åtgärder och förväntningar

Under 2019 gjorde Nordea en reservering för ärenden relaterade till penningtvätt på 95 miljoner euro, vilket motsvarade 1.010 miljoner kronor med dåtidens växelkurs, enligt Dagens Industri (Di). I ett uttalande skriver Nordea att de räknar med att denna reservering är tillräcklig för att täcka det aktuella ärendet.

Det återstår att se hur rättsprocessen kommer att utvecklas och vilka konsekvenser detta historiska åtal kommer att få för Nordea och banksektorn i stort.