Nivika har en omfattande projektportfölj med flera större byggrättsområden med möjlighet till byggnation av olika typer av boenden inom fastigheten. Flera lägen är utpräglade bostadsrätts- och/eller villaområden. Tanken är att bedriva utveckling-, genomförande- samt säljprocessen i ett separat bostadsutvecklingsbolag som ligger i Nivika-koncernen. Mikael Fritzell blir VD samt minoritetsdelägare och kommer att driva verksamheten.

Mikael Fritzell har varit mäklare sedan 1990-talet och har sedan 2011 drivit mäklarverksamhet i Länsförsäkringar Fastighetsförmedling med utgångspunkt från Vetlanda. Har mäklat allt från enstaka stugor till lantbruksfastigheter och hela fastighetsbestånd samt har ett brett kontaktnät från sin verksamhet.

– Det är ett naturligt steg i att utveckla projektverksamheten vidare och samtidigt utöka projektkapaciteten för att på bästa sätt tillvarata möjligheterna inom Nivikas projektportfölj. Att få en dedikerad resurs, med den erfarenheten och det kontaktnätet som Mikael besitter, visar också det positiva med att verka lokalt över alla fastighettyper samt på potentialen inom Nivikas projektportfölj, säger Niclas Bergman, VD på Nivika.

– Att få komma in tidigt i projekt, med hållbarhet och långsiktighet som ledord, ha inflytande på design, miljö- och energikrav är en drivkraft, tillsammans skapar vi boenden för den moderna och medvetna människan. Det här är hem man ska leva i länge, säger Mikael Fritzell, blivande VD på Nivika Bostadsutveckling.

Första projektet är redan på gång, det är Hovslätts Ängar strax söder om Jönköping, ett projekt som omfattar hyresrätter, bostadsrätter och villor. En av utgångspunkterna för utformningen av Hovslätts Ängar och bostäderna har varit att erbjuda hem av olika storlek för människor i olika skeden i livet så att möjlighet skall finnas att flytta inom området. Både lägenheter, bostadsrätter och friliggande hus kommer därför att uppföras med varierande storlek och utformning, så långt som möjligt i trä och med samma höga Nivika-standard.