Nio av tio svenskar, 94 procent, tycker att det bör bli mer fokus på privatekonomi i grundskolan. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av UC. Det framgår av ett pressmeddelande. 

– Alltför många unga människor saknar grundläggande privatekonomiska kunskaper. Ett ökat fokus på privatekonomi i skolundervisningen skulle göra dem bättre rustade att undvika överskuldsättning, säger Gabriella Göransson, vice vd och kreditinformationschef på UC.

Statistik från Kronofogden visar på en snabb ökning av skuldsättningen bland unga vuxna. I myndighetens register finns totalt cirka 33 000 personer i åldrarna 18–25 år som inte har lyckats betala av sina lån och räkningar. Deras samlade skuld har ökat med 16 procent på ett år.

– Överskuldsättningen bland unga kräver insatser på flera områden. Utöver mer privatekonomi i skolan kan det handla om skärpta regler kring lånereklam och spel på kredit. Vi på UC vill att regeringen tillsätter en bred statlig utredning som kan ge förslag på effektiva åtgärder, säger Gabriella Göransson.

Undersökningen från KANTAR Sifo visar att 93,6 procent av svenskarna tycker att det är ett ganska eller mycket bra förslag att det bör bli mer fokus på privatekonomi i grundskolan. I dag ingår privatekonomi främst i ämnet hem- och konsumentkunskap, som har minst antal undervisningstimmar av alla grundskoleämnen.

UC driver initiativet The Bill, där unga vuxna utbildas i privatekonomi. Inom ramen för initiativet samarbetar UC med organisationen Fryshuset och den finansiella utbildningsappen Gimi. Samarbetet med Fryshuset omfattar olika utbildningsinsatser riktade mot ungdomar och unga vuxna, bland annat inom ramen för Powerhouse och Ungdomar.se, som båda är en del av Fryshuset. Samarbetet med Gimi handlar om att skapa ett digitalt utbildningsmaterial riktat mot skolelever och lärare.