News55 AB, genom sitt dotterbolag Dagens PS AB, har undertecknat ett avtal för att förvärva inkråmet relaterat till Realtid Media AB:s medieverksamhet. Detta steg representerar en betydande expansion av News55:s verksamhet och speglar bolagets ambitioner att stärka sin ställning på marknaden. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkorat erbjudande

Enligt avtalet har News55 erbjudit att köpa Realtid Medias inkråm för en summa av fem miljoner kronor, varav fyra miljoner i kontanter och resterande belopp genom en riktad nyemission. För att affären ska kunna fullföljas krävs godkännanden från både Realtid Medias styrelse och dess aktieägare vid en kommande bolagsstämma. News55 har även planer på att genomföra en enklare due diligence för att säkerställa värderingen av trafikdata och andra relevanta tillgångar.

Ekonomisk och strategisk analys

Med denna affär förväntar sig News55 att kunna utnyttja Dagens PS befintliga digitala plattform för att ekonomiskt stabilisera och integrera Realtids verksamheter. Realtid, som 2023 rapporterade en omsättning på 6,4 MSEK och ett rörelseresultat på -3,7 MSEK, kommer att bidra med värdefulla digitala tillgångar till News55:s portfölj, dock exkluderar avtalet Realtids eventdel och andra kringliggande verksamheter.

Vision för framtiden

Denna transaktion följer efter sammanslagningen mellan Dagens PS och News55, där ambitionen varit att skapa ett nytt och framstående mediahus på den svenska marknaden. Den föreslagna omprofileringen av News55 AB till Relevance Communication Nordic AB i mars 2024 understryker dess mål att etablera ett ledande och oberoende ekosystem för nischmedia i Norden.

Köps framför näsan på Tino Sanandaji

Så sent som den 21 mars rapporterade blnd andra Breakit att nationalekonomen och debattören Tino Sanandaji hade en affär klar om inkråmet. De senaste åren har han framförallt synts som grundare till nyhetstjänsten Bulletin som det stormat runt, i artikeln berättar Tino om sina planer med Realtids plattform. Men nu hamnar alltså plattformen hos den noterade mediekoncernen.

Uttalande från ledningen

Fredrik Lundberg, VD och medgrundare av News55, uttrycker en stark optimism över affären: “Vi är mycket glada över att förvärva Realtids inkråm och är övertygade om att detta är fördelaktigt för alla inblandade parter. Genom förvärvet kan vi fortsätta bygga på Realtids starka publicistiska tradition och välkomna deras läsare till Relevance Communication-familjen.”