Netnod, ett företag som levererar tidstjänster, knutpunkter och DNS-tjänster, lanserar nu två nya tidstjänster i Sverige: Netnod Time Direct och Netnod Time Remote. Med dessa tjänster kan företag inom framför allt finans- och energibranscherna få en ständigt exakt tid. Tiden som levereras av Netnod är dessutom mer robust än andra alternativ och är inte beroende av Global Navigation Satellite System (GNSS).

GNSS har varit i drift sedan slutet av 1970-talet och är ett radiobaserat system som är relativt enkelt att störa ut eller förfalska. Därför är det rekommenderat att hämta sin tid från dubbla källor där den ena kan vara GNSS.

Atomur och säkra kopplingar
Netnod kan genom sina tidsnoder ge en mycket exakt tid, vilket sker med hjälp av cesiumur, en form av atomur som är mycket precisa och driftsäkra. För att uppnå hög driftsäkerhet är noderna placerade i bergrum och utspridda över Sverige.

Tjänsten Netnod Time Direct är bland annat avsedd för finansbranschen. Den levereras i ett datacenter med en dedikerad fiber (cross connect) till kunden eller med en IX-port. Tiden håller sig då inom 30 mikrosekunder från UTC.

Netnod Time Remote levereras istället via en säker access och då inom 1 millisekund från UTC. Denna tjänst är bland annat intressant för energiföretag och tiden levereras via en kundplacerad hårdvara som hanteras och övervakas av Netnod. Då den kundplacerade hårdvaran innehåller en egen klocka med god stabilitet kan Netnod garantera att exakt tid levereras även vid eventuella avbrott på accessförbindelsen.

Ökat behov av exakt tid
Netnod Timed Direct och Remote hanteras helt och hållet av Netnod. Tjänsterna levereras med ett SLA, vilket innebär att kunderna garanteras att tjänsterna håller en hög tillgänglighet och kvalitet. En annan fördel är att tjänsterna levereras via fiber, därmed behöver inga externa antenner monteras på taket av fastigheten.

”Våra experter på tid har lett utvecklingen av standarder och implementerat enormt avancerade tidslösningar. Denna expertis kan vi nu använda för våra nya tjänster, som därmed kan stötta olika digitala tjänster av kritisk betydelse för såväl företag som för samhället i stort,” säger Lars Michael Jogbäck, vd på Netnod.

”Vi ser ett ökande behov i alla delar av samhället av en ny tjänst för tid och frekvens som håller en mycket hög kvalitet,” säger Christian Lindholm, chef för försäljning, marknad och produkter på Netnod. ”Efter att ha lyssnat på aktörer som driver kritisk infrastruktur i Sverige förstod vi att det behövs tidstjänster som är oberoende av GNSS. Våra nya tidstjänster är precis detta, och dessutom mycket exakta, robusta och kostnadseffektiva.”