Netmore och ett svenskt techbolag ingår avtal om utveckling av en global konnektivitetstjänst. Det svenska techbolaget väljer att införskaffa Netmores globala M2M-lösning för IoT-enheter. Samarbetet som kommer presenteras närmare i ett senare skede bygger på en lösning som kommer förstärka kundens erbjudande till slutanvändare världen över.

Det framgår av ett pressmeddelande som presenterades under tisdagsmorgonen. Netmore Group ingår i Finanstids koncept ”Veckans Aktie”.

Avtalet löper över fem år och det initiala ordervärdet beräknas uppgå till 2,3 MSEK. Netmores intäkter har potential att växa över avtalsperioden givet en ökad efterfrågan på kundens tjänster, något som även medför att en avtalsmekanism som ger båda parter en tydlig ekonomisk uppsida aktiveras.

Med start under andra kvartalet 2021 inleder Netmore och kunden det gemensamma arbetet med att ta fram en konnektivitetslösning som syftar till att förbättra erbjudandet för techbolagets slutanvändare. Den skalbara lösningen bygger på Netmores plattform för global uppkoppling via eSIM, vilken tack vare Netmores multinationella roamingavtal kan förse mobiltelefoner, surfplattor, datorer och andra enheter som har stöd för eSIM med uppkoppling världen över.

Tjänsten som utvecklas medför ett betydande mervärde för kundens slutanvändare och utgör en central funktion i ett attraktivt erbjudande som kommer att offentliggöras senare under 2021.

”Denna affär utgör en perfekt pusselbit för Netmore, där vi på bästa tänkbara sätt kan dra nytta av både vår kompetens inom skräddarsydda och skalbara konnektivitetslösningar, och vår plattform för internationell roaming via eSIM. Kundens mycket ambitiösa satsning skapar även goda förutsättningar för vår affär att växa i takt med kunden får ökad efterfrågan”, säger Martin Flenhagen, försäljningschef för Netmore M2M. 

Netmore Group är en ledande IoT-operatör som kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk och möjliggör för storskalig IoT (Internet of Things) genom rikstäckande LoRaWAN.