En strategisk expansion till USA

Netmore Group AB (“Netmore Group” eller “Bolaget”) tillkännagav sen på tisdagskvällen förvärvet av den amerikanska LoRaWan-operatören Senet, Inc (“Senet”) för en köpeskilling på 72,8 miljoner kronor. Betalningen sker genom ett skuldebrev utfärdat av Netmore Group till de nuvarande investerarna i Senet, vilket markerar en betydande expansion för bolaget in i den amerikanska marknaden. Det framgår av ett pressmeddelande.

Sammanfattning av förvärvet

Efter diskussioner som startade i december 2023, har Netmore Group formellt förvärvat Senet, vilket omedelbart etablerar ett operatörsklassat nätverk i USA. Detta förvärv är en del av Netmores strategi att stärka sin position på den globala IoT-marknaden.

Skäl till förvärvet och förväntade synergieffekter

Förvärvet av Senet innebär inte bara en expansion geografiskt utan också en stärkning av Netmores erbjudande inom IoT-sektorn. Senet, med sin nästan decennielånga erfarenhet och omfattande teknikportfölj, kompletterar Netmore Groups befintliga tjänster. Tillsammans förväntas de leverera förstklassiga konnektivitetstjänster globalt, med över en miljon uppkopplade enheter och en betydande kontrakterad orderbok.

“Accomplish more with less” – målsättning och tillväxtstrategi

Netmore Groups vision om att utveckla hållbara affärsmetoder genom robust och tillförlitlig IoT-infrastruktur får ytterligare kraft genom förvärvet. Bolaget strävar efter att minska kostnader, förenkla uppskalning och bidra till den gröna omställningen genom sitt globala IoT-nätverk.

Impact-drivna investerare

Stödet från impact-drivna investerare som Polar Structure AB och Fisk Ventures understryker den långsiktiga visionen bakom förvärvet. Denna union drivs av en gemensam målsättning att bidra till en mer hållbar och effektiv användning av resurser genom innovativ IoT-teknologi.

Framtidsutsikter

Med detta förvärv tar Netmore Group ett viktigt steg mot att bli en global ledare inom IoT-konnektivitet. Den sammanslagna styrkan hos Netmore Group och Senet, stöttad av starka partners och investerare, förutspår en ljus framtid för innovation och tillväxt inom digital transformation drivet av IoT. Som Ove Anebygd, VD för Netmore Group, och Bruce Chatterley, VD för Senet, gemensamt uttrycker, är detta förvärv mer än en expansion; det är en strategisk satsning som positionerar bolaget för att skapa betydande värde för kunder, anställda och aktieägare över hela världen.