Styrelsen i Netmore Group meddelar i ett pressmeddelande att de beslutar att förlänga teckningstiden i pågående företrädesemission till och med den 22 maj. Samtidigt förlängs även handeln med teckningsrätter (TR B) till och med den 19 maj.

Detta för att på ett enkelt sätt möjliggöra för insynspersoner att teckna för sin andel, med anledning av att bolaget befinner sig i en stängd period och att regelverket avseende detta är otydligt. Förlängningen innebär också att tecknare ges möjlighet att ta del av Q1-rapporten den 12 maj. Styrelsen har också värderat pågående situation avseende COVID-19.

Ny dag för offentliggörande av utfallet är omkring den 27 maj, då även avräkningsnotor går ut till de som tilldelas i emissionen avseende teckningar utan företrädesrätt.