NeoDynamics AB, ett medicintekniskt företag som ägnar sig åt att främja diagnos och vård av cancer, meddelade idag att de har mottagit sin första beställning av NeoNavia från ett framstående universitetssjukhus i USA som specialiserar sig på behandling av bröstcancer. Nyheten fick aktien som är noterad på Nasdaq First North att rusa med över 40 %.

Trots att beställningen är blygsam till storlek kommer den att fungera som en viktig referens när den kommersiella utrullningen fortsätter att väcka intresse och acceptans på både akademiska och samhällsbaserade bröstcentra över hela USA. Denna milstolpe visar ytterligare den kommersiella bärkraften i den innovativa pulstekniken och dess roll i att förändra paradigmet för diagnosen av bröstcancer, vilket är i linje med tidigare kommunikation. Företaget lanserade kommersiellt NeoNavia i USA vid två prestigefyllda konferenser under det andra kvartalet av 2023.

”Vi är mycket glada över att vår marknadsstrategi i USA börjar ge resultat. Vårt mål är att samarbeta med ledande universitetssjukhus för att få acceptans från ledande åsiktsbildare och experter inom området diagnos och behandling av bröstcancer,” säger Anna Eriksrud, VD för företaget.