Kommunikationstjänstebolaget Sinch har noterat en förbättrad tillväxt inom meddelandetjänster under det andra kvartalet, jämfört med det första kvartalet, men resultatet är fortfarande otillfredsställande enligt VD Laurinda Pang i rapporten för det andra kvartalet. Efter en timmes handel på fredagen rasar Sinch över 11 procent. 

Under det aktuella kvartalet ökade omsättningen med 6,1 procent och nådde 7 021 miljoner kronor (6 615 miljoner kronor). Detta resultat kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 7 061 miljoner kronor. Sinchs organiska omsättningstillväxt under det andra kvartalet var -1 procent, vilket enligt VD:n är ett “steg i rätt riktning” jämfört med det första kvartalets -3 procent.

Hon förväntar sig att de nuvarande marknadsförutsättningarna kommer att fortsätta under den andra delen av året, med större kunder som fokuserar mer på kostnader. Tillsammans med en förändrad affärsmix kan detta leda till att den säsongsmässiga ökningen som tidigare år kanske inte uppnås.

“Marknadsförhållandena är fortsatt utmanande med mer kostnadsfokuserade kunder och lägre volymtillväxt. Detta sätter press på intjäningen från vår befintliga kundbas och hämmar vår tillväxt även om nyförsäljningen fortsätter att utvecklas väl”, kommenterar vd Laurinda Pang.

Inom vissa specifika tillämpningar, som engångslösenord och nummerverifiering, ser företaget att vissa kunder utforskar ny teknik som kan ge kostnadsbesparingar jämfört med traditionella metoder som SMS.

Pang konstaterar att meddelandemarknaden kan påverkas negativt av denna marknadsutveckling, men ser också möjligheter att stärka sin position och öka sin marknadsandel genom att erbjuda ett brett utbud av kommunikationskanaler.

Den organiska bruttoresultattillväxten var 13 procent och gynnades av ett svagt jämförelsekvartal som påverkades av omvärdering av reserver för upplupna trafikkostnader.

“Exklusive denna påverkan på jämförelseperioden ökade bruttoresultatet i det andra kvartalet med 4 procent, ett utfall som påvisar en betydande förbättring från det första kvartalet då den organiska bruttoresultattillväxten var -1 procent”, skriver Laurinda Pang.