Nasdaq Stockholm AB har nyligen meddelat att man har godkänt ansökan från Navigo Invest AB om att ta upp Bolagets stamaktier till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Detta är en betydelsefull milstolpe för Navigo och dess aktieägare, och det markerar en spännande fas i Bolagets resa på kapitalmarknaden. Den första dagen för handel av Navigos stamaktier på Nasdaq First North Premier Growth Market är planerad till den 14 september 2023.

Navigos Preferensaktier har redan tidigare varit föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market och har stärkt Bolagets position på marknaden. Nu kommer även stamaktien att vara tillgänglig för investerare.

För att underlätta för investerare och allmänheten har Navigo utarbetat ett omfattande informationsmaterial i samband med listningen av stamaktierna. Detta material finns tillgängligt på Bolagets officiella hemsida under sektionen Aktien och kan även laddas ner direkt här. Detta material ger en djupare inblick i Navigos verksamhet och framtidsutsikter och hjälper investerare att fatta välgrundade beslut.

Victor Örn, VD för Navigo Invest AB, uttryckte sin glädje över den positiva utvecklingen och sa: “Vi är glada över att vår stamaktie nu tas upp till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Listningen är ett naturligt steg i bolagets utveckling samtidigt som det ger oss en förbättrad tillgång till kapitalmarknaden.”