Streaming. En nyligen publicerad global undersökning från EY ger oss insikter om hur hushållen anpassar sina digitala vanor i en tid av ekonomisk osäkerhet. Resultaten av undersökningen visar att hushåll världen över minskar sin konsumtion av digitala produkter och tjänster på grund av stigande levnadskostnader. Dock är svenska hushåll mindre påverkade av den försämrade ekonomin jämfört med genomsnittet globalt. Samtidigt framkommer det att streamingtjänsterna sticker ut som en mer priskänslig produktkategori i Sverige.

EY:s rapport, med titeln “Decoding the Digital Home”, analyserar förändringar i hushållens beteendemönster och attityder gentemot teknik, media och digitala produkter. Undersökningen bygger på svar från 21 000 personer i åtta länder, inklusive 2 500 respondenter från Sverige.

Svenska hushålls reaktion på ökade levnadskostnader

Undersökningen visar att 36 procent av de svenska hushållen känner sig mindre intresserade av att utforska nytt digitalt innehåll och nya digitala upplevelser på grund av ökade levnadskostnader. Nästan 4 av 10, eller 39 procent, känner sig mindre angelägna om att hålla sig uppdaterade med den senaste tekniken. Dessutom uppger hela 42 procent att de nu aktivt söker efter bättre erbjudanden inom uppkoppling och digitalt innehåll. Trots detta är Sverige det land där hushållen i minst utsträckning upplever att den ekonomiska situationen påverkar deras digitala vanor negativt.

Digitala produkter som basvaror i svenska hushåll

“Hushållen är pressade, men svenskar ser ändå digitala produkter som en slags basvara som de är ovilliga att kompromissa med. Det visar på den starka digitala kulturen i Sverige och att man är mindre benägen att minska sin konsumtion jämfört med andra länder,” säger Charlotta Kvarnström, rådgivare till telekombranschen på EY.

streaming
Charlotta Kvarnström, rådgivare till telekombranschen på EY

Det är tydligt att digitala produkter och tjänster har blivit en integrerad del av det svenska vardagslivet och att hushållen är ovilliga att minska sin användning av dem, även i ekonomiskt tuffa tider.

Streamingtjänster värst drabbat

En intressant aspekt som framkommer i undersökningen är att streamingtjänsterna är särskilt priskänsliga i Sverige. Hela 42 procent av svenska hushåll planerar att avsluta en prenumeration eller har redan avslutat en under det senaste året. Detta är en markant högre siffra än det globala genomsnittet på 33 procent. För svenska hushåll är kostnadsbesparing den främsta anledningen till att säga upp en streamingtjänst, enligt 49 procent av de svarande.

Vad svenska hushåll letar efter i streamingtjänster

När det kommer till val av streamingtjänst är pris den mest avgörande faktorn för svenska hushåll, med 61 procent som anser det vara det viktigaste. Därefter kommer tillgängligheten av särskilda filmer eller serier som intresserar användarna. Enkelheten att navigera i tjänsten och ett omfattande utbud av film och serier är också viktiga faktorer. Dock tycker hälften av de svarande att de ofta betalar för innehåll som de aldrig tar del av, och över hälften anser att det finns för många streamingtjänster att välja mellan. En betydande del, 31 procent, är villig att betala ett högre pris för en streamingtjänst som samlar allt innehåll på ett ställe. Samtidigt är 50 procent av hushållen oroliga för framtida prisökningar på streamingtjänster och 36 procent är öppna för att acceptera reklam på streamingtjänster om det innebär lägre priser.

Framtidsperspektiv för streamingindustrin

Den nuvarande ekonomiska krisen kan vara en väckarklocka för streamingindustrin. Efter år av tillväxt och hög efterfrågan visar undersökningen att kunderna blir allt mer kräsna och prismedvetna. Detta kan leda till en omstrukturering av marknaden, med färre men större streamingplattformar som strävar efter att erbjuda lägre priser och mer anpassat innehåll. Uppsägningar av prenumerationer och sökandet efter bättre erbjudanden kan vara början på en förändring där konkurrensen pressar streamingtjänsterna att erbjuda mer värde för pengarna. Det finns också möjlighet för operatörer och olika streamingaktörer att söka partnerskap för att möta den nya verkligheten.

Sammanfattningsvis visar EY:s undersökning att svenskarnas digitala vanor är mindre påverkade av den ekonomiska situationen än i många andra länder. Samtidigt är streamingtjänsterna i Sverige mer priskänsliga, och hushållen letar aktivt efter kostnadsbesparingar och bättre erbjudanden. Det återstår att se hur streamingindustrin kommer att anpassa sig till dessa förändrade förutsättningar och hur detta kommer att påverka det svenska medielandskapet i framtiden.