Nasdaq Stockholm har givit grönt ljus till fusionen mellan SPAC-bolaget, ACQ Bure och det internationella cybersäkerhetsbolaget Yubico. Det framgår enligt ett pressmeddelande.

Sista dagen för handel i ACQ:s aktier förväntas bli den 19 september, och dagen därefter kommer premiärhandeln äga rum i Yubico. Handeln kommer ske på Nasdaq First North Growth Market.

“Samtliga villkor för slutförandet av fusionen har uppfyllts och fusionen förväntas slutföras den 20 september 2023”, skriver ACQ Bure.

Styrelsen planerar att använda sitt mandat från den extra bolagsstämman den 20 juni 2023 för att fatta beslut om nyemission av aktier i samband med avslutandet av fusionen. Nyemissionen förväntas inträffa när aktier i ACQ placeras på marknaden för att finansiera användningen av personaloptioner och teckningsoptioner i Yubico av vissa innehavare. Den sammanlagda storleken på den planerade placeringen förväntas vara högst 4 miljoner ACQ-aktier, vilket motsvarar upp till 5 procent av det beräknade totala antalet ACQ-aktier efter slutförande av transaktionen.

“Emissionen förväntas ske i samband med en placering av aktier i ACQ som säljs för att finansiera utnyttjande av personaloptioner och teckningsoptioner i Yubico av vissa innehavare. Den sammanlagda storleken på den kombinerade placeringen förväntas uppgå till högst 4 miljoner ACQ-aktier, det vill säga upp till 5 procent av det förväntade totala antalet ACQ-aktier efter slutförandet av transaktionen”, skriver ACQ Bure i pressmeddelandet.