Idag har Nasdaq Stockholms disciplinnämnd beslutat att påföra diagnostikbolaget AegirBio ett vite på grund av hur bolaget hanterade sin information. Vitebeloppet motsvarar ungefär 8 årsavgifter och uppgår till cirka 1,255 MSEK.

Det har beslutats att konvertibelfinansieringen från Atlas Special Opportunities, LLC, som inkluderar konvertibler värda 55 MSEK och tillhörande teckningsoptioner, kommer att genomföras enligt avtalets villkor. Detta beslut medför att överenskommelsen som offentliggjordes den 20 december 2022 kommer att fullföljas. Det framgår enligt bolagets pressmeddelande.

”Vi har informerats om att Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har beslutat att inte avnotera AegirBio och istället ålägga bolaget att betala vite. Vi anser att det är rätt beslut att inte hörsamma Nasdaq Stockholms yrkande om avnotering. Bolaget lägger härmed en mycket turbulent period bakom sig och ser fram mot att kunna fokusera på sin affärsverksamhet”, säger Bradley Messmer, VD för AegirBio.

Beslutet tar marknaden emot väl och under tisdagen rusar AegirBio närmare 120 procent och handlas i skrivande stund vid 5:60 kronor. Det hela tolkas som ett lättnadsrally där tidigare oro för en avnotering legat som en våt filt över aktien. AegirBios aktie är noterade på Nasdaq First North Growth Market.