Näringslivets omsättning under 2020 har utvecklats radikalt olika i Stockholms läns kommuner, visar en ny undersökning från Stockholms Handelskammare.

Exempelvis noterades Sigtuna för en negativ utveckling på 23 procent samtidigt som omsättningen i Österåker växte med 15 procent.

– Det är helt skilda världar och utvecklingen beror i väldigt hög grad på hur exponerad kommunen är mot ekosystemet runt resande och kontaktnära näringar. Pandemin har varit skoningslös mot reseverksamhet, taxitransporter, hotell, restaurang och nöjesevenemang, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Stockholms Handelskammare har via data från SCB:s momsregister sammanställt omsättningsutvecklingen för näringslivet i alla Stockholms läns kommuner.

Sigtuna, minus 23 procent, Sundbyberg, minus 11 procent, och Upplands Väsby, minus sex procent, är kommunerna där utvecklingen sticker ut i negativ bemärkelse. Österåker, plus 15 procent, och Vaxholm, plus 10 procent, avviker i positivt hänseende.

Sammantaget för helåret 2020 noteras Stockholms läns kommuner för minus 58,2 miljarder kronor i omsättning. Störst minskning i absoluta tal noteras i Stockholm, minus 49,1 miljarder, och i Sigtuna där omsättningen sjönk med 14,5 miljarder kronor.

– Sigtunas negativa utveckling är starkt kopplat till dess närhet till Arlanda och att vi har haft en stor nedgång i det internationella resandet, säger Stefan Westerberg.

– Att Stockholm stad tappat i omsättning är en effekt av att människor, i större utsräckning än tidigare, jobbat hemifrån som har sänkt konsumtionen i staden. Det är också en förklaring till att många kommuner längre ifrån länets centrum erfarit en ökning under pandemiåret.

Stora skillnader inom länet

Sett till branscher var tappen störst hos resebyråer och researrangörer, minus 63 procent, och inom hotell där 56 procent av omsättningen försvann på årsbasis. Andra näringar som erfarit en nedgång är bland annat kultur och evenemangsnäringen samt transportsektorn innefattande exempelvis taxiverksamhet.

Samtidigt har omsättningen ökat i många näringar under 2020, däribland bygg, information- och kommunikation, fastighet och finans.

– Den positiva nyheten är att det finns flera sektorer som går bra och har någorlunda normal utveckling. Det kompenserar dock inte för att vissa sektorer utvecklas anmärkningsvärt dåligt. Lokalt kan det få ett enormt genomslag på arbetsmarknaden, säger Stefan Westerberg.

– Politiskt måste fokus ligga på att vaccineringen kan genomföras så snabbt det bara är möjligt och att de olika företagsstöden förlängs, förbättras och förenklas så att de hårdast drabbade sektorerna inte permanent skadas och på sikt kan återhämta sig, säger Stefan Westerberg.